roggebI maj månad 1523 kallade Riksföreståndaren, Gustav Eriksson Vasa, till allmän herredag i Strängnäs. Förhandlingar ägde rum i Roggeborgen, i prästgillestugan – kallades så då det var där prästmötet ”plägade dricka prestegille”. Prästgillestugan ligger i Roggeborgen och kallas idag för Rikssalen.

Den officiella grunden för herredagarna var att avhandla och besluta om ärendena beträffande privilegierna för Lübeck. Så blev det inte, utan den 6 juni 1523 blev det andra tongångar – det blev fråga om och beslut om kungaval. Riksföreståndaren valdes av rådsherrarna till Sveriges konung.

Det övergripande målet för Gustav Vasa Föreningen är att sätta Strängnäs på besökskartan och då är Gustav Vasa en urstark portalgestalt både nationellt och internationellt.

Besöksnäringen är i det globala perspektivet den absolut största ”industrin” både sysselsättnings- och omsättningsmässigt.
Vår bedömning är att Strängnäs kommun, mitt i Mälardalen, har exceptionellt goda förutsättningar med tanke på sitt geografiska läge. Till detta kommer naturligtvis det nya Gustav Vasa-spelet som har premiär den 6 juni 2017.
Förhoppningsvis kommer föreningen och spelen att kunna samordnas i ett gemensam forum: Gustav Vasa Akademin.

Hösten 2015 tog Jürgen Lüdtke initiativet till ett öppet möte på Multeum för att diskutera ett Gustav Vasa museum. Mötet drog ett 60-tal personer. Reaktionerna var övervägande klart positiva, både från kommunen, domkyrkoförsamling, handeln och allmänheten. Med denna positivism i ryggen började Jürgen och jag att utveckla hans idé då vi konstaterade att enbart ett museum i traditionell mening inte kan bli långsiktigt hållbart. Under större delen av 2016 har vi därför samtalat och diskuterat olika utvecklingsstrategier. Dessa samtal har vi fört med ett stort antal personer och institutioner allt från Strängnäs kommun, domkyrkoförsamlingen, Mitt Strängnäs, representanter för Uppsala, Stockholm och Lunds universitet, teknikföretag och finansiärer/sponsorer.

Vi har nu kommit till det stadie att projektet måste formaliseras, initialt bilda en förening. En juridisk organisationsform är nödvändig bland annat av ekonomiska skäl.

Bertil Stensgård