Informationsblad

infobladGVbildLadda ner informationsblad om Gustav Vasa-föreningen.

Årsmöteshandlingar  och protokoll 2021

Agenda årsmöte 20210301

Årsredovisning 2020

Verksamhetsberättelse 2020.docx

Verksamhetsplan 2021

Budget 2021

Instruktion årsmöte ZOOM

Protokoll Årsmöte 2021-03-22
Bilaga 1 Röstlängd 2021-03-22
Bilaga 2 Verksamhetsberättelse 2020
Bilaga 3 Årsbokslut 2020
bilaga 4 Revisionsberättelse 2020

Årsmöteshandlingar och protokoll 2018

  1. GV Föredragningslista årsmötet 180321
  2. Verksamhetsberättelse 2017
  3. GV-föreningen bokslut 2017
  4. Revisionsberättelse 2017
  5. Program 2018
  6. Årsmötesprotokoll 180321