Informationsblad

infobladGVbildLadda ner informationsblad om Gustav Vasa-föreningen.

 

 

Årsmöteshandlingar och protokoll 2018

  1. GV Föredragningslista årsmötet 180321
  2. Verksamhetsberättelse 2017
  3. GV-föreningen bokslut 2017
  4. Revisionsberättelse 2017
  5. Program 2018
  6. Årsmötesprotokoll 180321