Warning: The magic method Hugeit_Slider::__sleep() must have public visibility in /customers/0/8/3/gustavvasa.se/httpd.www/wp-content/plugins/slider-image/slider.php on line 212 Warning: The magic method Hugeit_Slider::__wakeup() must have public visibility in /customers/0/8/3/gustavvasa.se/httpd.www/wp-content/plugins/slider-image/slider.php on line 214 Verksamhet – Gustav Vasa-föreningen

Verksamheten består av tre delar:

  1. Det historiska rummet
  2. Vasadagarna
  3. Nationaldagsfirandet

1. Det historiska rummet – ett virtuellt museum

Tingshuset

Tingshuset

En tidsresa i Strängnäs och Sveriges historia under framförallt 1500- och 1600-talet: från Gustav Vasas far och till och med drottning Kristinas död i Rom. Vår förhoppning är att inom några år ha tillgång till en fysisk lokal för att etablera det digitala museet – det historiska rummet. Det historiska rummet skall vara attraktivt och interaktivt. Det skall vara tillgängligt för besöksnäringen året runt och stimulera till återkommande och längre besök och på så sätt tydliggöra både historien och kulturarvet – samtidigt som det bidrar till att utveckla kommunen och hela länet. Här har vi kontakt med kommunen och Länsmuséet i Nyköping.

2. Vasadagarna – från dåtid till nutid och framtid

En eller ett par årligen återkommande seminarier/föredrag med en mycket bred agenda ämnesmässigt för att öka kunskaperna om och stimulera intresset för den historiska utvecklingen och öka förståelsen för Sverige och världen igår, idag och imorgon. Vår målsättning är att i denna del etablera och utveckla ett samarbete med Strängnäs

Europaskolan och domkyrkoberget

Europaskolan och domkyrkoberget

stift och domkyrkoförsamling – bildningsberget – Strängnäs kommun (Thomasgymnasiet), Europaskolan och med Mälardalens högskola MDH. Seminarierna ska ha stor spännvidd med avseende på både dagsaktuella och historiska ämnen allt från ideologiska frågor via miljö, politik, religion, demokrati, rättigheter, jämställdhet osv. I det historiska perspektivet var det exklusivt kyrkan som stod för bildning och utbildning. Folkskolereformen kom först 1842. När Sveriges andra gymnasium instiftades 1626 i Roggeborgen så var det kyrkan som stod för bildning och utbildningen. Det var kyrkan som fattade beslut om uppförande av tryckerihuset som invigdes 1794. Sveriges första bibel på svenska, Gustav Vasa-bibeln, finns fortsatt i domkyrkans hägn, numera i domkyrkobiblioteket. Bland alla de biskopar som tjänstgjort i Strängnäs stift finns det ett stort antal som kan vara av påtagligt intresse för en bredare allmänhet, inte bara därför att de är historiskt intressanta utan framförallt därför att de på olika sätt har bäring på vår nutid. Det torde räcka med att exemplifiera med biskop Thomas Simonsson och Frihetssången, biskop Kort Rogge med domkyrkobiblioteket, altarskåpet och Roggeborgen, biskop Gustav Aulén, den store nazistmotståndaren. Till detta kan läggas exempelvis Martyrernas kapell – med biskop emeritus Jonas Jonsson som initiativtagare – där många stora personligheter förtjänas att lyftas fram, t.ex. Dag Hammarskjöld.

Domkyrkan

Domkyrkan

Samtidigt finns många dagsaktuella frågor som är angelägna att lyfta fram och debattera på ett seriöst sätt. Målsättning med Vasadagarna är att med samverkan främja bildning och utbildning, förståelse och tolerans. Vad gäller gymnasieskolorna samarbetar vi på så sätt att någon/några av eleverna, framförallt avgångsklasserna, gör examensarbeten inom ramarna för projektet. Vi har gott samarbete med både rektorer och lärare. Förhoppningsvis skall vi årligen kunna presentera dessa examensarbeten för att 2023 kunna sammanställa dem i en lite skrift.

Samarbetet med MDH (Mälardalens högskola) idag Mälardalens universitet har resulterat i fler utställningar på Multeum där avgångselever på linjen illustration kommunikation skapat tavlor/illustration av olika händelser i Gustav Vasas liv. Ett samarbete som lett till att många studenter också fått nyvaknat intresse för historia.

Ett litet axplock på eventuella inriktningar:
Vad betyder det att Sverige blev ett arvrike?
Frigörelsen från Hansan – ett Sexet?
Gustav – tyrann och landsfader?
Saneringen av Sveriges ekonomi – reduktionen.
Reformationen – hur reagerade befolkningen, prästerna, biskoparna?
Vad hände med GV:s fruar?
Vad hände GV:s döttrar?
Sönernas bittra kamp om kungakronan – Erik/Johan/Carl/Sigismund och kopplingen till Polen.
Axel Oxenstierna – statsförvaltningen/krigen/Jäders kyrka/Wiholm.
Drottning Kristina – religionen – kulturen – abdikationen

3. Nationaldagen – tydliggöra dagens betydelse för framväxten och enandet av Sverige

Stora möjligheterna finns att utveckla nationaldagsfirandet, 6 juni är en viktig dag för hela Sverige och alldeles särskilt för Strängnäs.

Den 6 juni 1523 valdes Gustav Vasa till kung i Strängnäs, då började nationalstaten Sverige att formas.

Den 6 juni 1809 antogs 1809 års Regeringsform som markerar demokratins intåg i Sverige

Den 6 juni 1973 lades grunden till dagens Regeringsform.

Nationaldagen i Strängnäs kan bli en folkfest, en dag med aktiviteter för alla i kommunen; musikuppträdanden, tal, parader, premiär för Vasaspelet, gastronomiska upplevelser mm.

En dag då invånarna är extra stolta att vara Strängnäsbor.

Här har vår förening kontakt med kommunen, enskilda föreningar t ex Vasaspelet och Vasadagarna, Katedralens vänner, Gillet  och företagarföreningen Mitt Strängnäs