Styrelsen består av sju ledamöter:

Monika Eriksson Bertilsson, ordförande
Kalle Borg, sekreterare
Aestan Orstadius, kassör
Ingegerd Lusensky, ledamot
Jürgen Lüdtke, ledamot
Jan-Erik Ander, ledamot (saknas på bilden)
Margaretha Hildebrandt, ledamot (saknas på bilden)

Resurspersoner:
Per-Olof Berg
Håkan Plith
Bertil Stensgård
Jan Brandt

Valberedning:
Håkan Bertilsson, sammankallande
Robert Vikström
Vakant

Revisorer:
Olle Swedman
Lars Hullberg