Gustav Vasa-föreningen

i Strängnäs

Nytt datum för föreläsning om kvinnorna kring Vasatronen

Nu kan vi presentera ett nytt datum med Karin Tegenborg Falkdalens och kvinnorna kring Vasatronen.
Tisdagen den 10 november kl 18.30 Thomas Arena.
Du som har biljett från den inställda föreställningen använder den. Om den som inte kan delta den 10 november har möjlighet att lämna in biljetten till Multeum, är vi tacksamma.
Det finns möjligen någon enstaka biljett kvar, så intresset har varit stort.

Välkomna
Monika Eriksson Bertilsson
Gustav Vasa-föreningen

Inställt föredrag

Föredraget med Karin Tegenborg Falkdalen är inställt p.g.a. sjukdom. Föredraget återkommer vid senare tidpunkt.

Kvinnorna runt Vasatronen

Inspirerande föredrag av Peder Lamm

Peder Lamm höll ett mycket inspirerande föredrag om mat och dryck på 1500 talet men han berörde även andra intressanta saker från detta århundrade, klädedräkt, hur vi satt till bords och vårt uppträdande. Den katolska tiden påverkade naturligtvis mycket av våra vanor, mycket mer än vi kan föreställa oss idag.

Vi hade 50 personer i publiken dvs max vad Corona tillåter och trots att det kom några stänk var alla nöjda med tillställningen. Några från styrelsen var också klädda i tidstypiska kläder som vi lånat från Vasaspelen och som förhöjde stämningen. Vasaspelen hade veckan innan genomfört sin picknick-teater också med ”fulla” hus.

Bästa hälsningar

Monika

Besök på historiska platser

Till våra medlemmar

Vi besöker historiska platser i Strängnäs kommun under september 2020 

 16/9 kl 10:00 Gripsholms slott från utsidan, Jim Sjöberg slottsuppsyningsman berättar
Vi samlas vid vallgraven kl 9:50, guidningen startar 10:00, vår ciceron Jim guidar oss genom slottets olika epoker från utsidan.
För den som önskar ta gärna med kaffekorg så avslutar vi med en fikastund i parken ca kl 11:00.

23/9 kl 10:00 Strängnäs okända tingshög vid Eldsund, Magnus Edvinsson, påläst historieberättare tar oss med till tiden då vikingarna kunde segla mellan Eldsund och Söderfjärden.
Vi samlas 9:50, ta väg 957 mot Fogdö, direkt efter trafikplats Eldsund sväng vänster, mot Brostugan, åk förbi husen och uppför lilla backen och försök parkera så att andra kan komma fram.
Om vädret tillåter och intresse finns så tar vi en medhavd fika efter föredraget ca kl 11:00.

30/9 Besök på Fogdö, vi undersöker fler alternativ just nu och återkommer, helst vill vi visa och berätta om tegelbruket som troligtvis brände tegel till Vårfruberga kloster.

Varje aktivitet kan ta emot 25 medlemmar. Vi vill att alla ska kunna höra och ändå hålla avstånd, vi tar oss till platsen på egen hand. Kläder efter väder och fikakorg för de som önskar. Om det hällregnar blir det inställt.

Anmälan till bertilsson10@telia.com

Välkomna

Styrelsen

1500-talets mat och dryck

Domkyrkobiblioteket i Strängnäs

Föreningen hade bl a planerat en föreläsning under Vasaveckorna (som också blev inställda) om domkyrkans fantastiska bibliotek. Vi har tillsammans med Strängnäs kommun gjort en inspelning som ni kan titta på där bibliotekarien Elin Andersson berättar om några av de unika klenoderna. Filmen är ca 20 minuter lång och Elin har en fantastisk berättarröst.

Intressant föredrag av Bertil Stensgård vid årsmötet

Föredrag om Johan Adler Salvius

Johan Adler Salvius diplomat, riksråd, hovkansler

Årsmöte i föreningen den 9 mars kl. 18.00 i Djäknehallen

Föredragningslista Gustav Vasa-föreningens årsmöte 2020-03-09 avseende 2019

 1. Öppnade
 2. Val av ordf. för årsmötet
 3. Val av sekr. för årsmötet
 4. Val av justeringsman tillika rösträknare att jämte ordf. justera dagens protokoll
 5. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
 6. Godkännande av föredragningslista
 7. Verksamhetsberättelse 2019
 8. Bokslut 2019
 9. Revisionsberättelse 2019
 10. Ansvarsfrihet 2019
 11. Förslag till ändring av stadgar
 12. Verksamhetsplan 2020, budget 2020
 13. Antal styrelseledamöter
 14. Val av ordf. för föreningen
 15. Val av ledamöter på 2 år respektive på 1 år
 16. Val av två revisorer
 17. Val av valberedning tre personer varav en sammankallande
 18. Fastställande av medlemsavgift, föreslås oförändrad – 100 kr/person; 150 kr/familj; 250 kr/förening; 1 000 kr/företag
 19. Resurspersoner – information
 20. Övriga frågor
 21. Avslutande

Styrelse 2019

Monika Eriksson Bertilsson, ordf. 1 år, 2019
Karl-Åke Borg, sekr. 1 år 2019
Aestan Orstadius, kassör, vald t o m 2020
Ingegerd Lusensky, ledamot, 2 år fr 2018
Jürgen Lüdtke, ledamot, vald t o m 2020
Gerard Dee Geer vald t o m 2020

Samuel Hedlund – avsagt sig uppdraget under året

Valberedning:
Håkan Bertilsson, sammankallande
Vakant
Vakant

Revisorer:
Olle Swedman
Lars Hullberg

Resurspersoner:
Per-Olof Berg, Håkan Plith, Jan Brandt, Bertil Stensgård

Handlingar

Verksamhetsberättelse 2019

Stadgar förslag årsmötet 2020 slutligt

Årsbokslut

Årsbokslut 2019, Gustav Vasa-föreningen

Föredrag i Djäknehallen den 9 mars kl. 18.00

Sida 1 av 7

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén