Categories:

Kallelse till årsmöte 21 mars kl 19:00 efter annonserat föredrag i Djäknehallen, Strängnäs. Styrelsen Länkar till dagordning, verksamhetsberättelse och bokslut
Denna beskrivning kan även laddas ner som pdf-fil här Styrelsen

Categories:

Underbara bilder från vårt besök på Räfsnäs gård innan midsommar. Per-Olof Rosén är den duktiga fotografen. https://jalbum.net/a/2082176

Categories:

Kallelse till Gustav Vasa föreningens årsmöte den 1 mars 2023 kl 19:00 i Djäknehallen, Strängnäs Innan årsmötet dvs kl 18:00 är vi glada att kunna presentera en populär föredragshållare, Jim Sjöberg, slottstillsyningsman på Gripsholms slott, berättar om Vasaborgarna. […]

Categories:

Releasemingel för vår bok Strängnästrakten före och efter Gustav Vasa för medlemmar och särskilt inbjudna 6 december kl 18:00 i Djäknehallen. Boken innehåller det mesta om Strängnäs inkluderat Mariefred och Åker, både vår fantastiska historia och spännande platser […]

Categories:

Här finns nu det fullständiga programmet för 2022! Håll uppsikt efter mer information kring programpunkterna då exakt datum osv kan förändras! 5 maj Hur var det i Finland under Vasatiden? Historikern Ulf Skinnars berättar, Multeum 18:00 26 april […]

Categories:

Kallelse till årsmöte den 16 mars kl 19:00 i Djäknehallen Handlingar kommer nästa vecka på mail Innan årsmötet har vi nöjet att presentera Jim Sjöberg, slottstillsyningsman på Gripsholms slott, Jim berättar om de kungliga slotten, kl 18:00. ”Berättelsen […]

Categories:

Föredragningslista Gustav Vasa-föreningens årsmöte 2020-03-09 avseende 2019 Öppnade Val av ordf. för årsmötet Val av sekr. för årsmötet Val av justeringsman tillika rösträknare att jämte ordf. justera dagens protokoll Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst Godkännande av föredragningslista […]

Categories:

Onsdagen den 21 mars höll Gustav Vasa-Föreningen sitt årsmöte. Årsmötet inleddes med att ordföranden hälsade alla varmt välkomna samt informerade om föreningens kommande aktiviteter under året. Kommande möte äger rum den 31 maj i domkyrkan då huvudtalare är […]