i Strängnäs

Månad: december 2017

Gott nytt Vasa-år!

Så här på årets sista skälvande timmar kan det vara lämpligt att dels summera det gångna året men framförallt att blicka fram mot 2018.

2017 var ett händelserikt år då Gustav Vasa-projektet övergick till att bli en ideell förening – Gustav Vasa-Föreningen – med tre verksamhetsdelar:

  • Det historiska rummet – En tidsresa i Strängnäs och Sveriges historia under framförallt 1500- och 1600-talet från Gustav Vasas far t.o.m drottning Kristinas bortgång i Rom
  • Vasadagarna – ett par årligen återkommande seminarier/seminariedagar med en mycket bred agenda ämnesmässigt
  • Nationaldagen – Tydliggöra framväxten och enandet av Sverige, demokratins framväxt, yttrande- och tryckfriheten samt mänskliga rättigheter.

Skolstaden Strängnäs

Strängnäs hade en gång i tiden epitetet skolstaden. Gustav II Adolf beslutade redan 1626, med anledning av ett rådsbeslut under 1610-talet om instiftande av gymnasium i Strängnäs, att återlämna Roggeborgen, som hans farfar Gustav Vasa drog in i samband med reformationen. Den 3 juni 1626 ställdes ett våningsplan till Strängnäs gymnasiums (Regium Gustavianum Gymnasium Strengnense) förfogande. Eleverna kallades Djäknar, ordet kommer från diakon vilket betyder lärjunge i skolans högre klasser, och syftar på den tiden då högre utbildningen huvudsakligen fanns i kyrkans regi.

IMG_0876

Gymnasiet var kvar i Roggeborgen ända fram till mitten av 1930-talet då gymnasiet flytta till nuvarande Paulinska. Den pampiga målningen där Gustav II Adolf överlämnar nycklarna till Roggeborgen finns i Paulinska Salen. Gymnasiet bytte lite senare namn till Thomasgymnasiet och har flytta ytterligare två gånger. Idag finns det på gamla regementsområdet för numera nedlagda P10.
Intill Roggeborgen ligger domkyrkan med sitt förnämliga bibliotek, Domkyrkobiblioteket, med rötter i medeltiden. Det är ett av Sveriges äldsta bibliotek och består av nästa 4 000 titlar tryckta mellan 1468 och 1758 samt en antal handskrifter. Vi kan förmoda att djäknarna under 1600- och 1700-talen hade viss tillgång till domkyrkobiblioteket.
Sedan 1968 finns i Roggeborgen Roggebiblioteket, en sektion av Kungliga Biblioteket.
Att förmedla kunskap och bildning har alltså under lång tid präglat staden. Historiskt har Strängnäs varit en betydelsefull utbildningsstad.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén