Gustav Vasa-föreningen

i Strängnäs

Författare: Bertil Stensgård (Sida 1 av 6)

1500-talets mat och dryck

Domkyrkobiblioteket i Strängnäs

Föreningen hade bl a planerat en föreläsning under Vasaveckorna (som också blev inställda) om domkyrkans fantastiska bibliotek. Vi har tillsammans med Strängnäs kommun gjort en inspelning som ni kan titta på där bibliotekarien Elin Andersson berättar om några av de unika klenoderna. Filmen är ca 20 minuter lång och Elin har en fantastisk berättarröst.

Intressant föredrag av Bertil Stensgård vid årsmötet

Föredrag om Johan Adler Salvius

Johan Adler Salvius diplomat, riksråd, hovkansler

Årsmöte i föreningen den 9 mars kl. 18.00 i Djäknehallen

Föredragningslista Gustav Vasa-föreningens årsmöte 2020-03-09 avseende 2019

 1. Öppnade
 2. Val av ordf. för årsmötet
 3. Val av sekr. för årsmötet
 4. Val av justeringsman tillika rösträknare att jämte ordf. justera dagens protokoll
 5. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
 6. Godkännande av föredragningslista
 7. Verksamhetsberättelse 2019
 8. Bokslut 2019
 9. Revisionsberättelse 2019
 10. Ansvarsfrihet 2019
 11. Förslag till ändring av stadgar
 12. Verksamhetsplan 2020, budget 2020
 13. Antal styrelseledamöter
 14. Val av ordf. för föreningen
 15. Val av ledamöter på 2 år respektive på 1 år
 16. Val av två revisorer
 17. Val av valberedning tre personer varav en sammankallande
 18. Fastställande av medlemsavgift, föreslås oförändrad – 100 kr/person; 150 kr/familj; 250 kr/förening; 1 000 kr/företag
 19. Resurspersoner – information
 20. Övriga frågor
 21. Avslutande

Styrelse 2019

Monika Eriksson Bertilsson, ordf. 1 år, 2019
Karl-Åke Borg, sekr. 1 år 2019
Aestan Orstadius, kassör, vald t o m 2020
Ingegerd Lusensky, ledamot, 2 år fr 2018
Jürgen Lüdtke, ledamot, vald t o m 2020
Gerard Dee Geer vald t o m 2020

Samuel Hedlund – avsagt sig uppdraget under året

Valberedning:
Håkan Bertilsson, sammankallande
Vakant
Vakant

Revisorer:
Olle Swedman
Lars Hullberg

Resurspersoner:
Per-Olof Berg, Håkan Plith, Jan Brandt, Bertil Stensgård

Handlingar

Verksamhetsberättelse 2019

Stadgar förslag årsmötet 2020 slutligt

Årsbokslut

Årsbokslut 2019, Gustav Vasa-föreningen

Föredrag i Djäknehallen den 9 mars kl. 18.00

Lördagens framträdande på Multeum drog fullt hus – vilken succé!

Kombinationen musikframträdande och föredrag blev ett uppskattat arrangemang.

Polska institutet firade tillsammans med och Gustav Vasa-föreningen att det är 450 år sedan Katarina Jagellonica kröntes till Sveriges drottning genom sitt giftermål med Johan III, son till Gustav Vasa.  Parets dotter Isabella är begravd i domkyrkan i den vackra tumban som är så unik för sin utformning med en porträttlik skulpterad helfigur på locket. Hon föddes under parets fångenskap på Gripsholm.

Samtidigt som Katarinas kröning firas så är det 200-årsminnet av kompositören Stanisław Moniuszkos födelse, en mycket uppskattad kompositör i Polen, dock ej så känd i Sverige; han skrev både sånger, operor och andra verk.

Operasångerskan Marzena Frankowska och pianisten Marek Mazur framförde ett antal vackra sånger och arior av kompositören och fick uppskattande applåder.

 

 

Därefter föredrog Eva Mattsson, författare och konsthistoriker, om Katarina Jagellonicas biografi som hon beskriver i boken Furstinnan.

En kopia av Katarinas klänning som ogift fanns att beskåda. Originalet finns på en målning och som med stor sannolikhet är en riktig bild av drottningen innan giftermålet.

Polska institutet var mycket nöjda med arrangemanget, och vi hade mycket god hjälp av kommunens tekniker med ljud och ljus.

Monika Bertilsson

Elever föredrog sin arbeten på Vasadagen

Tre elever från Europaskolan föredrog sina historiearbeten på höstens Vasadag, mycket lyckat och inspirerande. Presentatör var historieläraren Gunnar Elworth.
Elevernas tackades för goda insatser med var sin bok av Gunnar Wetterberg om
Axel Oxenstierna, något att bita i efter studentexamen i vår.

Från vänster Malin Thunström berättade om Gustav Vasa och propagandan, Simon Jyrkäs berättade om Dalarna under Vasatiden samt Birk Hooas som berättade om striderna mellan hertig Carl och kung Sigismund och det gjorde de på ett förtjänstfullt sätt.

Monika Bertilsson

Föredrag med musik i Multeum

Succé för Gunnar Wetterberg i Jäders kyrka

Gunnar Wetterberg

Gunnar Wetterbergs besök i Jäders kyrka blev en succé, naturligtvis, Gunnar är en populär person och han gjorde även denna gång ett fantastiskt framträdande. Han berättade väl om sin egen bakgrund och varför det tog tid att komma tillbaka till det stora intresset, historia. Därefter fick vi följa Axels resa i livet.

Han var själv mycket förtjust över att få berätta om den store statsmannen Axel Oxenstierna i Oxenstiernornas egen kyrka, Jäder, eller ska vi säga Oxpanna för det betyder det tyska namnet från början då släkten kom från Tyskland för att flytta till Småland innan de hamnade i rikets centrum.

Kyrkan var fylld så långt som kyrkvärden tillät, men trots litet svängrum var stämningen god och alla var nöjda efter föredraget, som avslutades med bokförsäljning och en rundvandring i Kafjärdens fantastiska museum, i de gamla kyrkstallarna, om Oxenstierna och hans tid.

Vi hoppas att vi får möjlighet att se Gunnar Wetterberg igen i Gustav Vasas och/eller Kunskapsturism Kafjärdens regi.

Vasadag den 6 november

Sida 1 av 6

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén