Föredraget med Karin Tegenborg Falkdalen är inställt p.g.a. sjukdom. Föredraget återkommer vid senare tidpunkt.