Categories:

Nya undersökningar har gjorts på platsen där Vasa förliste. Resultaten visar att det finns något som kan vara från Vasa i dyn på sjöbottnen – men exakt vad är det ännu alldeles för tidigt att säga. Vasamuseets förhoppning är […]

Categories:

Vi börjar med en Vasadag i oktober och fortsätter med ett möte i november och ett i december. Torsdagen 4 okt. Vasadag: Kvinnokungen – drottning Kristina. Kristina Sjögren berättar om verklighetens drottning. Se bilagan! Plats: Djäknehallen, Lektorsgatan 2 […]

Categories:

Gustav Vasa kallade till riksmöte/riksdag i Västerås 1527. Mötet blev startskottet till reformationen. Enligt överenskommelsen i Västerås skulle upproriska nedkämpas och kyrklig egendom konfiskeras. Biskoparnas slott och intäkter skulle förstatligas, medan adelsmän skulle utnämnas till förvaltare av kloster. […]

Categories:

Axel Oxenstierna föddes 1583 på Fånö gods i Uppland. 1609 endast 26 år gammal utnämnde Karl IX 1609 Axel till medlem av Riksrådet och redan 1612 utnämndes Gustav II Adolf Axel till rikskansler. Ingen annan svensk torde ha […]