i Strängnäs

Månad: september 2018

Förhoppning om nytt kanonfynd från Vasa

imageNya undersökningar har gjorts på platsen där Vasa förliste. Resultaten visar att det finns något som kan vara från Vasa i dyn på sjöbottnen – men exakt vad är det ännu alldeles för tidigt att säga. Vasamuseets förhoppning är att det kan vara en av skeppets förlorade kanoner – men understryker att ytterligare undersökningar krävs innan fyndet kan bekräftas.
– Från skriftliga källor vet vi att de allra flesta av Vasas kanoner bärgades redan på 1600-talet. Vi vet också att en av kanonerna tappades tillbaka i vattnet och alltså kan vara kvar på bottnen i Stockholms hamn, säger Fred Hocker, Vasamuseets forskningsledare.
Med hjälp av delvis ny teknik har nu bottnen vid förlisningsplatsen undersökts på nytt och denna första undersökning har visat att det finns intressanta fynd på platsen.

Föreningens program under ht 2018

Vi börjar med en Vasadag i oktober och fortsätter med ett möte i november och ett i december.

 • Torsdagen 4 okt. Vasadag: Kvinnokungen – drottning Kristina.
  Kristina Sjögren berättar om verklighetens drottning. Se bilagan!
  Plats: Djäknehallen, Lektorsgatan 2
  Tid: kl. 18.30
  Läs mer om drottning Kristina på föreningens Facebooksida.
 • Onsdagen den 14 nov. Vasadag: Några elever från Europaskolan redogör för sina arbeten över Vasa-tiden (1500- och 1600-talen).
  Plats: Djäknehallen, Lektorsgatan 2
  Tid: kl. 18.30
 • Torsdagen den 6 dec. Vasadag/vernissage: Studenter från Mälardalens högskola visar och berättar om sina arbeten med illustrationer över Vasa-tiden (1500- och 1600-talen).
  Plats: Multeum
  Tid: mer info. kommer.

Kvinnokungen – drottning Kristina

Kristina

Riksdagen i Västerås 1527

GVGustav Vasa kallade till riksmöte/riksdag i Västerås 1527. Mötet blev startskottet till reformationen. Enligt överenskommelsen i Västerås skulle upproriska nedkämpas och kyrklig egendom konfiskeras. Biskoparnas slott och intäkter skulle förstatligas, medan adelsmän skulle utnämnas till förvaltare av kloster. Dessutom fick adeln rätt att återta all egendom som överlåtits till kyrkan sedan 1454. Inget sades om Luther eller någon reformation – det enda som noterades var att Guds ord skulle ”renliga predikat varda”.
Vad som skedde i Västerås, sett ur kyrkligt perspektiv, var snarast att kungen skapade en katolsk statskyrka som först i ett senare skede blev protestantisk. Till råga på allt kallades inte ens mötet i Västerås ”riksdag”, en term som ännu inte fanns i vårt språk.

Rikskanslern

imageAxel Oxenstierna föddes 1583 på Fånö gods i Uppland. 1609 endast 26 år gammal utnämnde Karl IX 1609 Axel till medlem av Riksrådet och redan 1612 utnämndes Gustav II Adolf Axel till rikskansler. Ingen annan svensk torde ha haft så mycket makt och betytt så mycket för det Sverige vi har idag. Byråkratin var hans vapen när han byggde ett nytt, modernare Sverige. (Gunnar Wetterberg).
Under Axel Oxenstiernas tid fick vi den regionindelning i länsstyrelser som ännu idag gäller, vi fick Postverket, Kammarkollegiet, Kommerskollegiet, han la grunden för Riksbanken.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén