Inför 400 års jubiléet den 6 juni 1923 gav historieprofessor Sven Tunberg ut boken ”Gustav Vasas kungaval år 1523”.
I boken redovisar han den redogörelse de lübeckska rådsherrarnas, Bernd Bomhouwer och Herman Plönnies gjorde i sin dagbok om valet.
Nedan återges det redovisning som Sven Tunberg lämnar i sin bok.