Categories:

Onsdagen den 21 mars höll Gustav Vasa-Föreningen sitt årsmöte. Årsmötet inleddes med att ordföranden hälsade alla varmt välkomna samt informerade om föreningens kommande aktiviteter under året. Kommande möte äger rum den 31 maj i domkyrkan då huvudtalare är […]

Categories:

Onsdagen den 21 mars inbjuder Gustav Vasa-föreningen till öppet möte kl. 18.30 i Djäknehallen. Domprost Christoffer Lundgren gästar föreningen och berättar och informerar om utvecklingen på och av domkyrkoberget med tyngdpunkt på den pågående arkitekttävlan. Mötet avslutas med […]