Categories:

Kan vara samma fartyg som lånades ut till Gustav Vasa, deltog i Gustav Vasas första krigsflotta. ”Bakom de nya rönen står Ingvar Sjöblom, filosofie doktor i historia, forskare och adjunkt vid Försvarshögskolan. – Skeppet var ett av det […]

Categories:

Drottning Kristina var och är en av Sveriges mest internationellt kända och namnkunniga personer. Hon var en europeisk storhet redan under sin levnad. Den 4 okt. genomförde föreningen med författaren Kristina Sjögren en intressant och spännande afton där författaren […]