i Strängnäs

Månad: november 2018

En fantastisk Vasadagskväll!

De som inte kom missade verkligen en innehållsrik kväll med tre härliga elever från Europaskolan som var och en på sitt sätt med stort engagemang och pedagogisk förmåga verkligen bjöd på en innehållsrik kväll. Kan bara konstatera att var och en av eleverna på ett naturligt och engagerat sätt redogjorde för sina arbeten.
Gunnar Elworth interfolierade varje presentation med att presentera respektive elev.

Strängnäs under Vasa-tiden

Gravering av Strängnäs i Suecia antiqua et hodierna

Tack vare sitt centrala läge vid Mälaren och uppförandet, i början av 1100-talet, av domkyrkan med Strängnäs som biskopssäte, blev Strängnäs flera gånger under medeltiden och 1500-talet mötesplatsen för herredagar, råds- och kyrkomöten. Strängnäs var ett både religiöst och administrativt centrum under delar av medeltiden. Strängnäsbiskopen var många gånger även rikskansler.
Redan i Florensdokumentet från 1120-talet finns Strängnäs omnämnt.
Det var i Strängnäs som Olaus Petri började verka för den lutherska läran i domkyrkoskolan. I Strängnäs verkade även brodern Laurentius Andræ som ärkedjäkne.
Olaus hade studerat i Leipzig och hösten 1516 blev han inskriven vid Wittenbergs universitet och promoverades 10 februari 1518 till filosofie magister. Troligen studerade brodern Laurentius Petri Nericius där samtidigt. Båda fick stor påverkan på kung Gustav vad gäller reformationen.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén