Dick Harrison

Dick Harrison

Dick Harrison berättade lidelsefullt om Strängnäs, kungarna och makten på Gustav Vasa-Föreningens premiärseminarium den 19 aug. 2017 i Djäknehallen.
Han inledde med slaget vid Eldsund 1457 kung Karl Knutsson och ärkebiskop Jöns Bengtsson Oxenstierna. Kungen och ärkebiskopen drabbade samman tidigt på morgonen den 10 feb. Kungen sårades och flydde mot Stockholm men ärkebiskopen följde efter och kungen tvingades i exil i Danzig. Redan i mars samma år utropar Jöns Bengtsson sig till riksföreståndare.