Categories:

Dick Harrison

Dick Harrison

Dick Harrison berättade lidelsefullt om Strängnäs, kungarna och makten på Gustav Vasa-Föreningens premiärseminarium den 19 aug. 2017 i Djäknehallen.
Han inledde med slaget vid Eldsund 1457 kung Karl Knutsson och ärkebiskop Jöns Bengtsson Oxenstierna. Kungen och ärkebiskopen drabbade samman tidigt på morgonen den 10 feb. Kungen sårades och flydde mot Stockholm men ärkebiskopen följde efter och kungen tvingades i exil i Danzig. Redan i mars samma år utropar Jöns Bengtsson sig till riksföreståndare.

Dick beskrev livfullt Strängnäs stora betydelse under framförallt 14- och 1500-talen som den kanske viktigaste staden i hela Sverige. Det var här i Strängnäs stora delar av den politiska, administrativa och religiösa makten låg. Strängnäsbiskoparna var medlemmar av riksrådet och kansler. Det var alltså ingen tillfällighet att riksföreståndaren Gustav Eriksson Vasa kallade till riksmöte just i Strängnäs 1523 och här genomförde sitt mer eller mindre kuppartade kungaval den 6 juni.
I sitt anförande betonade Dick även individernas stora betydelse, eftersom det i princip inte fanns någon regelrätt förvaltning och administration utan det som fanns, fanns i Strängnäs hos biskopen och rikskanslern.

Jacob Högfeldt

Jacob Högfeldt

Seminariet inleddes av Jacob Högfeldt som talade om civilsamhällets betydelse för kommunens utveckling och exemplifierade med Mälardagen, där så många ideella krafter och föreningar visade upp sina verksamheter.

 

 

Charlotta Hult

Charlotta Hult

Avslutade gjorde Charlotta Hult som med stor entusiasm talade om Strängnäs historia och stadens fantastiska möjligheter samt kulturens och historiens betydelse för tillväxten.

Tags:

Comments are closed