Hösten 2015 tog Jürgen Lüdtke initiativet till ett öppet möte på Multeum för att diskutera ett Gustav Vasa-museum och nu är vi i mål. Onsdagen den 19 april 2017 konstituerade vi föreningen.

JonasJDen 4 maj 2017 håller föreningen sitt första öppna årsmöte kl. 18:30 i Djäknehallen.
Biskop emeritus Jonas Jonson kåserar över reformationen i Strängnäs.
Varmt välkomna!