Categories:

Lördagen 19 maj Kultur 18 – Stifta bekantskap med Gustav Vasa Föreningen. Vi finns kontinuerligt runt om i staden och informerar. Vasaveckorna 31 maj – 16 juni – i samarbete med Vasa-spelen. Torsdagen 31 maj Vasadag med Jan […]

Categories:

Gesta Danorum (”Danernas bedrifter”) skrevs av historieskrivaren Saxo Grammaticus som verkade i Danmark under 1100-talet. Förstautgåvan av Gesta Danorum trycktes i Paris år 1514 och finns redan på KB. Verket är i sig en av de viktigaste källorna till […]