i Strängnäs

Månad: april 2018

Föreningens program under våren 2018

 • Lördagen 19 maj
  Kultur 18 – Stifta bekantskap med Gustav Vasa Föreningen. Vi finns kontinuerligt runt om i staden och informerar.
 • Vasaveckorna 31 maj – 16 juni – i samarbete med Vasa-spelen.
 • Torsdagen 31 maj
  JanEVasadag med Jan Eliasson, domkyrkan kl. 17.30
  Anförande ”Hot och Hopp i en Osäker Värld”.
  Programmet inkluderar framförande av biskop Thomas Frihetssång (texten är troligen från 1439 då Thomas Simonsson var biskop i Strängnäs) och avslutas med att elever från gymnasieskolorna får ställa några frågor.
 • Måndag 4 juni 19.00
  Upplevelsevandring med historiska personer/aktörer i Domkyrkan (Domkyrkoförsamlingens bidrag).
 • Tisdag 5 juni kl. 14-16
  Vasaspelets generalrepetiton, alla 4:e klassare i Strängnäs stad går gratis.
 • Onsdag 6 juni 19.00
  Vasaspelets premiär.
 • Torsdag 7 juni kl. 18
  Romeo & Julia-kören framträder vid domkyrkan.
 • Fredag 8 juni kl. 19
  Vasaspelet med Claes Dahlbäck som Gustav Vasa.
 • Lördag 9 juni kl. 14
  Claes Dahlbäck visar Räfsnäs och berättar om Gustav Vasa. Buss avgår från Strängnäs. (Anmälan på Vasaspelets hemsida)
  kl. 19 Vasaspelet med Landshövding Liselott Hagberg som Gustav Vasa.
 • Måndag 11 juni kl. 19
  Vasaspelet med Charlotta Huldt Ramberg som Gustav Vasa.
 • Tisdag 12 juni kl. 19
  Vasaspelet med Kent Lindén som Gustav Vasa.
 • Onsdag 13 juni kl. 19
  Vasaspelet med Gerard De Geer som Gustav Vasa.
 • Fredag 15 juni kl. 19
  Vasaspelet med kommunalrådet Jimmy Jansson (S) Eskilstuna som Gustav Vasa.
 • Lördag 16 juni kl. 19
  Vasaspelet med Ulf Kristersson (M) som Gustav Vasa.

 

KB köper in unikt exemplar av Gesta Danorum

Olaus Magnus handskrivna skildring av Stockholms blodbad i KB:s unika exemplar av Gesta Danorum. Foto: Andrea Davis Kronlund/KB

Olaus Magnus handskrivna skildring av Stockholms blodbad i KB:s unika exemplar av Gesta Danorum. Foto: Andrea Davis Kronlund/KB

Gesta Danorum (”Danernas bedrifter”) skrevs av historieskrivaren Saxo Grammaticus som verkade i Danmark under 1100-talet. Förstautgåvan av Gesta Danorum trycktes i Paris år 1514 och finns redan på KB. Verket är i sig en av de viktigaste källorna till tidig dansk och skandinavisk historia, men det exemplar som KB nu köper in har stor betydelse även för Sverige. Det har använts av bröderna Olaus och Johannes Magnus, som senare utgav egna viktiga verk om svensk historia.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén