Categories:

Olaus Magnus handskrivna skildring av Stockholms blodbad i KB:s unika exemplar av Gesta Danorum. Foto: Andrea Davis Kronlund/KB

Olaus Magnus handskrivna skildring av Stockholms blodbad i KB:s unika exemplar av Gesta Danorum. Foto: Andrea Davis Kronlund/KB

Gesta Danorum (”Danernas bedrifter”) skrevs av historieskrivaren Saxo Grammaticus som verkade i Danmark under 1100-talet. Förstautgåvan av Gesta Danorum trycktes i Paris år 1514 och finns redan på KB. Verket är i sig en av de viktigaste källorna till tidig dansk och skandinavisk historia, men det exemplar som KB nu köper in har stor betydelse även för Sverige. Det har använts av bröderna Olaus och Johannes Magnus, som senare utgav egna viktiga verk om svensk historia.

Tags:

Comments are closed