Categories:

Peder Lamm höll ett mycket inspirerande föredrag om mat och dryck på 1500 talet men han berörde även andra intressanta saker från detta århundrade, klädedräkt, hur vi satt till bords och vårt uppträdande. Den katolska tiden påverkade naturligtvis […]

Categories:

Till våra medlemmar Vi besöker historiska platser i Strängnäs kommun under september 2020   16/9 kl 10:00 Gripsholms slott från utsidan, Jim Sjöberg slottsuppsyningsman berättar Vi samlas vid vallgraven kl 9:50, guidningen startar 10:00, vår ciceron Jim guidar oss […]