i Strängnäs

Månad: september 2016

Möte ang. Virtual Reality mm.

Denna vecka har vi hittills träffats på Jürgens ”kontor”.
Med utgångspunkt från möjligheten att digitalisera, VR, historiens förlopp konstaterade vi att Claes Dahlbäck och Räfsnäs är positiva till vår tankegång att visualisera väpnarens besked till Gustav Eriksson Vasa om Stockholms blodbad och halshuggningen av hans far. Vi tittade på möjligheterna, att med hjälp av Nuxstudios, ta fram en VR-demo och finansieringen. Vidare diskuterar vi möjligheterna till samverkan med Mitt Strängnäs, kyrkan och Strängnäs kommun.

Programförklaring

Det historiska rummet: en tidsresa i Strängnäs och Sveriges historia under framförallt 1500- och 1600-talet: attraktivt och interaktivt. Det skall vara tillgängligt för besöksnäringen året runt och stimulera till återkommande och längre besök och på så sätt tydliggöra både historien och kulturarvet samtidigt som det bidrar till att utveckla kommunen.

Virtual Reality och det historiska rummet

Ricky Helgesson

Ricky Helgesson

I slutet maj lyssnade Jürgen Lüdtke och Bertil Stensgård på ett mycket intressant föredrag om virtual reality på en Rotarylunch. Det hölls av Ricky Helgesson, grundare och VD för företaget Univrses.

Vi bokade sedan ett möte med honom och hans kompanjon och producent Robert Södergren för att få veta mer om detta koncept. Till mötet hade vi också bjudit in Birgitta Wrede, ordf. för domkyrkoförsamlingens kyrkoråd, Gunnar Elworth, historielärare på Europaskolan samt Göran Swärd, vice ordf. i Kulturnämnden. 

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén