Categories:

Det historiska rummet: en tidsresa i Strängnäs och Sveriges historia under framförallt 1500- och 1600-talet: attraktivt och interaktivt. Det skall vara tillgängligt för besöksnäringen året runt och stimulera till återkommande och längre besök och på så sätt tydliggöra både historien och kulturarvet samtidigt som det bidrar till att utveckla kommunen.

Vasadagarna: målsättningen är att genomföra en eller ett par årligen återkommande seminarier/seminariedagar med en mycket bred agenda ämnesmässigt för att öka kunskaperna om och stimulera intresset för den historiska utvecklingen och öka förståelsen för Sverige och världen igår, idag och imorgon. Vår förhoppning är att i denna del etablera ett samarbete med Strängnäs stift och domkyrkoförsamling, Strängnäs kommun (Thomasgymnasiet), Europaskolan och med dess biträde även med Uppsala och Stockholms universitet.

Nationaldagen: tydliggöra dagens betydelse för framväxten och enandet av Sverige, demokratins framväxt fr.o.m. 1809 års regeringsform (6 juni), tryckfrihetsförordningen (250 år i år), mänskliga rättigheter samt utveckla dagen till lite av en gastronomisk upplevelse med utgångspunkt från de lokala producenterna av mat och dryck.

Tags:

Comments are closed