Categories:

Ricky Helgesson

Ricky Helgesson

I slutet maj lyssnade Jürgen Lüdtke och Bertil Stensgård på ett mycket intressant föredrag om virtual reality på en Rotarylunch. Det hölls av Ricky Helgesson, grundare och VD för företaget Univrses.

Vi bokade sedan ett möte med honom och hans kompanjon och producent Robert Södergren för att få veta mer om detta koncept. Till mötet hade vi också bjudit in Birgitta Wrede, ordf. för domkyrkoförsamlingens kyrkoråd, Gunnar Elworth, historielärare på Europaskolan samt Göran Swärd, vice ordf. i Kulturnämnden. 

Under mötet fick vi tillfälle att prova VR-glasögonens funktion och effekt, det var verkligen imponerande!

Vi enades om att Robert och Ricky skall ta fram ett koncept och offert för en första historisk scen. Denna historiska scen skall användas för att vi alla skall få en förståelse för vad vi kan uppnå med virtuell verklighet i det historiska rummet. Därutöver är denna första historiska scen i VR något som är färdigt att användas mot turister, men behöver kompletteras med fler scener i nästa steg. Dessutom kan denna första historiska scen användas för att marknadsföra kommunen som framåt och tidig med denna teknologi på ett spännande sätt. Vi upplever att det kommer att gå att få bra medial uppmärksamhet med detta som grund.

Robert och Ricky, som nyss kommit hem från USA, berättade också om att en av deras produktioner, Wands, sedan en vecka tillbaka är världens mest säljande applikation till det bästa mobila VR-headsetet, Oculus/Samsung Gear VR.

Det blir spännande att se hur ett ”historiskt rum” i Strängnäs skulle kunna se ut. Vi tänker att det skulle kunna vara en framtida turistattraktion i Strängnäs året runt.

Med tanke på att kommunens uttalade mål att besöksnäringens nuvarande 780 Mkr i årsomsättning ska utökas till 1,5 Mdr fram till 2023 så skulle detta förslag passa ypperligt i strategin.

Tags:

Comments are closed