Categories:

Vårt mål är att skapa det historiska rummet, en tidsresa i Strängnäs och Sveriges historia under framförallt 1500- och 1600-talet: attraktivt och interaktivt. Det skall vara tillgängligt för besöksnäringen året runt och stimulera till återkommande och längre besök och på så sätt tydliggöra både historien och kulturarvet samtidigt som det bidrar till att utveckla kommunen.

Inom ramarna för det historiska rummet inkluderas även Vasadagarna. Målsättning med Vasadagarna är att genomföra en eller ett par årligen återkommande seminarier/seminariedagar med en mycket bred agenda ämnesmässigt för att öka kunskaperna om och stimulera intresset för den historiska utvecklingen och öka förståelsen för Sverige och världen igår, idag och imorgon. Vår förhoppning är att i denna del etablera ett samarbete med Strängnäs stift och domkyrkoförsamling, Strängnäs kommun (Thomasgymnasiet), Europaskolan och med dess biträde även med Uppsala och Stockholms universitet.

2016-05-18 10.22.36Rådsherrarnas val av Gustav Eriksson Vasa till Sveriges konung skedde i Strängnäs den 6 juni 1523 i rikssalen i Roggeborgen. Valet resulterade bl.a. i seger över danskarna, upplösningen av Kalmarunionen, reformationen, reduktionen och sanering av statskassan och uppbyggnaden av konungariket Sverige som blev ett arvrike och kungamakten gick vidare till sönerna.

I det historiska perspektivet var det exklusivt kyrkan som stod för bildning och utbildning. När tryckerikonsten kom till Sverige 1476 var det till Strängnäs den kom. Här tycktes Gustav Vasa-bibeln och Sveriges första tidning. Det var kyrkan som fattade beslut om uppförande av tryckerihuset som invigdes 1794. Sveriges andra gymnasium instiftades 1626 i Roggeborgen. Folkskolereformen kom först 1842.  Bland alla de biskopar som tjänstgjort i Strängnäs stift finns det många som på olika sätt har bäring på vår nutid, alltifrån biskop Thomas Simonsson och Frihetssången och biskop Kort Rogge och Roggeborgen till biskop Gustav Aulén, den store nazistmotståndaren och många fler. Här finns många dagsaktuella frågor som är angelägna att lyfta fram och debattera.

2016-05-18 10.31.27Tidsmässigt är det vår förhoppning att försiktigt börja i anslutning till Nationaldagen 2017 och sedan återkomma varje år med inriktning på förslagsvis Sveriges historiska utveckling och att sedan under höstarna växla upp till ämnen som berör kyrkan, staten, samhället, demokratins utveckling, mänskliga rättigheter etc. etc.
Möjligheterna finns även att utveckla nationaldagsfirandet och medvetandegöra valet av den 6 juni – kungaval och demokratins intåg med 1809 års regeringsform samt lyfta fram jorden vi ärvt, vår fantastiska miljö med möjligheter till ekologiskt och närodlat..

I den här bloggen vill vi fortlöpande informera om hur vårt arbete framskrider och därmed förhoppningsvis få många fler intresserade för saken.

Strängnäs 2016-06-28

Bertil Stensgård            Jürgen Lüdtke

Tags:

Comments are closed