i Strängnäs

Månad: september 2017

Information om vad som hänt och vad som planeras inom föreningen

Det har gått lite drygt fem månader sedan föreningen bildades den 4 maj 2017. Vi vill på därför informera lite om vad som hänt och vad som planeras.

Föreningen ska främja besöksnäringen i Sörmland och i Strängnäs kommun i synnerhet, med Gustav Vasa som varumärke, uppmärksamma Sveriges historia under 15- och 1600-talen.
Verksamheten består av tre delar:

  • Det historiska rummet:
    En tidsresa i Strängnäs och Sveriges historia under framförallt 1500- och 1600-talet: ett attraktivt och interaktivt museum. Det skall vara tillgängligt för besöksnäringen året runt och stimulera till återkommande och längre besök och på så sätt tydliggöra historien och kulturarvet samtidigt som det bidrar till att utveckla kommunen.
  • Vasadagarna:
    Målsättningen är att genomföra en eller ett par årligen återkommande seminarier/seminariedagar med en mycket bred agenda ämnesmässigt för att öka och stimulera bildning, kunskap samt intresset för den historiska utvecklingen samt öka förståelsen för Sverige och världen igår, idag och imorgon.
  • Nationaldagen:
    Tydliggöra dagens betydelse för framväxten och enandet av Sverige, demokratins framväxt fr.o.m. 1809 års regeringsform (6 juni), tryckfrihetsförordningen 1766 (världens äldst), mänskliga rättigheter samt utveckla dagen till lite av en gastronomisk upplevelse med utgångspunkt från de lokala producenterna av mat och dryck.

Dick Harrison och Charlotta Huldt i Djäknehallen – film

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén