Categories:

Det har gått lite drygt fem månader sedan föreningen bildades den 4 maj 2017. Vi vill på därför informera lite om vad som hänt och vad som planeras.

Föreningen ska främja besöksnäringen i Sörmland och i Strängnäs kommun i synnerhet, med Gustav Vasa som varumärke, uppmärksamma Sveriges historia under 15- och 1600-talen.
Verksamheten består av tre delar:

 • Det historiska rummet:
  En tidsresa i Strängnäs och Sveriges historia under framförallt 1500- och 1600-talet: ett attraktivt och interaktivt museum. Det skall vara tillgängligt för besöksnäringen året runt och stimulera till återkommande och längre besök och på så sätt tydliggöra historien och kulturarvet samtidigt som det bidrar till att utveckla kommunen.
 • Vasadagarna:
  Målsättningen är att genomföra en eller ett par årligen återkommande seminarier/seminariedagar med en mycket bred agenda ämnesmässigt för att öka och stimulera bildning, kunskap samt intresset för den historiska utvecklingen samt öka förståelsen för Sverige och världen igår, idag och imorgon.
 • Nationaldagen:
  Tydliggöra dagens betydelse för framväxten och enandet av Sverige, demokratins framväxt fr.o.m. 1809 års regeringsform (6 juni), tryckfrihetsförordningen 1766 (världens äldst), mänskliga rättigheter samt utveckla dagen till lite av en gastronomisk upplevelse med utgångspunkt från de lokala producenterna av mat och dryck.

Hittills i år har följande aktiviteter genomförts eller planeras att genomföras:

 • Den 4 maj; biskop emeritus Jonas Johanson kåserar över Reformationen i Strängnäs.
 • Den 20 maj; Kultur 17 – presentera föreningen.
 • Den 6 juni; föreningen håller demokratitalet i Ugglas Park.
 • Den 19 aug; seminarium Strängnäs, kungarna och makten. (Dick Harrison, Charlotta Hult, Jacob Högfeldt)
 • Den 19 aug. presenterade föreningen på Mälardagen
 • Nov. Höstmöte/medlemsmöte – mer information kommer.

Föreningen har etablerat ett samarbete med Mälardalens Högskola. Den 18 sept. hade vi ett konstruktivt möte med representanter för MDH.
Den 19 sept. hade kommunen en informationsträff för kulturföreningar.

Cecilia Wikström

Cecilia Vikström

Den 20 sept. träffade vi Strängnäs nya kommundirektören Cecilia Vikström.
I december skall vi ha ett möte med Karin Lindvall, Länsmuseichef.
Vi planerar också ett möte med Ola Nilsson, VD STUA och med Mikael Palo, kulturchef Sörmlands Landsting.

Vidare pågår arbetet med marknadsplan/aktivitetsplan för 2018 – 2020. Under det kommande höstmötet, november 2017, hoppas vi kunna presentera planerna för 2018 och även delvis för 2019 0ch 2020.

Tags:

Comments are closed