Efter att tv-programmet På Spåret ställt en fråga om Olaus Petris betydelse för Sverige läste vi med glädje Åke Wredéns spalt i Strengnäs Tidning den 23 januari 2017, betitlad ”Två år hos Luther, sex år i Strängnäs” där han bekräftade det som vi redan vet, att reformationens vagga ligger i Strängnäs och Olaus Petris stora betydelse för denna.