i Strängnäs

Författare: Jürgen Lüdtke

Reformationens grundfundament byggdes i Strängnäs

Efter att tv-programmet På Spåret ställt en fråga om Olaus Petris betydelse för Sverige läste vi med glädje Åke Wredéns spalt i Strengnäs Tidning den 23 januari 2017, betitlad ”Två år hos Luther, sex år i Strängnäs” där han bekräftade det som vi redan vet, att reformationens vagga ligger i Strängnäs och Olaus Petris stora betydelse för denna.

Det historiska rummet

Vårt mål är att skapa det historiska rummet, en tidsresa i Strängnäs och Sveriges historia under framförallt 1500- och 1600-talet: attraktivt och interaktivt. Det skall vara tillgängligt för besöksnäringen året runt och stimulera till återkommande och längre besök och på så sätt tydliggöra både historien och kulturarvet samtidigt som det bidrar till att utveckla kommunen.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén