i Strängnäs

Månad: juni 2018

Filmad föreställning i domkyrkan

Bertils tal på nationaldagen

BertilSDen 6 juni höll Gustav Vasa-föreningen ett kort anförande på Gyllenhjelmstorget. Anförandet inleddes med en kort redogörelse för föreningens verksamhet och målsättning.
Föreningen verksamhet står på tre benen:
– Det historiska rummet – en tidsresa i Strängnäs och Sveriges
historia under 1500 och 1600-talen
– Vasadagarna – ett par årligen återkommande seminarier: Dick
Harrison som sensommaren 2017 i Djäknehallen talade om
”Strängnäs, kungarna och makten” resp. Jan Eliasson som den 31
maj i Strängnäs domkyrka talade om ”Hot och Hopp i en Osäker
Värld”.
– Nationaldagen – Tydliggöra dagens betydelse för framväxten och
enandet av Sverige samt den demokratiska utvecklingen.

Fortsättningen av anförandet redovisade grunderna varför vi firar för nationaldag just den 6 juni.

Succé i en fullsatt domkyrka

JanE Johan D-1

I en fullsatt domkyrka och med en lysande ciceron i biskop Johan Dahlman fick vi lyssna till en både allvarlig och inspirerande Jan Eliasson som talade om Hot och hopp i en osäker värld, arrangerad av Gustav Vasa-föreningen i Strängnäs.

Domprost Christofer Lundgren hade vänligen gett föreningen möjlighet att använda domen för detta ändamål.

Jan Eliasson talade om fyra stora hot i dagens värld:

Hotet

Kärnkraft som inte varit på agendan på länge men med tanke på Nordkoreas aktivitet och det uppsagda Iranavtalet så är det en faktor att inte helt bortse ifrån och som måste hanteras genom samtal och diplomati.

Äntligen stod "diplomaten" i predikstolen.

”Äntligen stod ’diplomaten’ i predikstolen.”

Medlingsuppdraget mellan parter har idag blivit svårare p g a att etniska och religiösa faktorer fått ett större inflytande och därmed ökat det känslomässiga engagemanget. Det är också fler inblandade parter både regionalt och internationellt som exempel Syrien där ett tiotal grupper deltagit i striderna och flera stormakter varit inblandade och nyttjat sitt veto i FN.

Miljö och klimatfrågan som vi måste ta på allvar om vi inte börjar genomföra plan A så är det svårt att se en plan B då det inte finns en planet B.

Den ton av bitterhet som finns i det offentliga samtalet och mellan människor på nätet, en uppdelning i vi och dom där det är lätt att tappa bort den gemensamma värdegrund vi byggt vårt samhälle på. Motsättningar som är ett reellt hot mot demokratin.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén