Categories:

BertilSDen 6 juni höll Gustav Vasa-föreningen ett kort anförande på Gyllenhjelmstorget. Anförandet inleddes med en kort redogörelse för föreningens verksamhet och målsättning.
Föreningen verksamhet står på tre benen:
– Det historiska rummet – en tidsresa i Strängnäs och Sveriges
historia under 1500 och 1600-talen
– Vasadagarna – ett par årligen återkommande seminarier: Dick
Harrison som sensommaren 2017 i Djäknehallen talade om
”Strängnäs, kungarna och makten” resp. Jan Eliasson som den 31
maj i Strängnäs domkyrka talade om ”Hot och Hopp i en Osäker
Värld”.
– Nationaldagen – Tydliggöra dagens betydelse för framväxten och
enandet av Sverige samt den demokratiska utvecklingen.

Fortsättningen av anförandet redovisade grunderna varför vi firar för nationaldag just den 6 juni.

Den 6 juni 1523 valdes Gustav Eriksson Vasa till Sveriges konung i Strängnäs domkyrka. Det är alltså exakt 495 år. Det är därför vi firar Sveriges national den 6 juni.

Varför samlades man här i Strängnäs?

På grund av sitt centrala läge och domkyrkans etablering – invigdes 1291 – var Strängnäs framförallt under 14- och 1500-talen Sveriges kanske viktigaste stad. Under medeltiden och 1500-talet var Strängnäs många gånger mötesplatsen för herredagar, riks- och rådsmöten samt kyrkomöten. Det var här i Strängnäs stora delar av den politiska, administrativa och religiösa makten låg. Strängnäsbiskoparna var medlemmar av riksrådet och kansler. Strängnäs var Sveriges administrativa centrum.

Det var alltså ingen tillfällighet att riksföreståndaren Gustav Eriksson Vasa, som 1521 valts till hövitsman och riksföreståndare, kallade till Riksmöte och Herredagar just i Strängnäs i början av juni 1523 och här genomförde det mer eller mindre kuppartade kungavalet den 6 juni.

Den officiella motiveringen var att på riksmötet avhandla privilegievillkoren för Lybeckarna. Lybeck representerades av herrarna Bernt Bommhouwer och Herman Plönnies.
Dessa herrar, som redan var i Sverige, avlade i slutet av maj ett besök hos riksföreståndaren på Svartsjö, innan de den 31 maj 1523 med god vind seglade till Strängnäs dit de om aftonen och inkvarterades i archidiakonen Laurentius Andres gård.
Ungefär samtidigt kom riksföreståndaren på sin galeja Svanen till Strängnäs och inkvarterades i Roggeborgen.

Riksmötet började den 2:a juni då biskoparna, med undantag för biskop Brask i Linköping och biskop Ingemar i Växjö, samlades tillsammans med de 20 rådsherrarna.
Redan då märkas Herr Gustavs starka ställning, för han fick den främsta platsen framför biskoparna, vilket förr aldrig skett.
Å aftonen samlades alla herrar i Roggeborgen, rikssalen för att hålla prästagille.

På fm den 3:e juni samlades åter alla och herr Bomhouwer framförde en välkomsthälsning å det lybska rådets vägnar varefter det vidtog vidlyftiga förhandlingar om de lybska privilegierna. Några av rådsherrarna fick i uppdrag se över privilegieskrivelsen under de två påföljande dagarna. Bakgrunden till de lybska privilegierna var att riksföreståndaren utlovat frikostiga förmåner till Lybeck för dess stöd under befrielsekriget mot unionskungen, den danske kungen Kristian II.

De lybska privilegierna blev inte klara utan det dröjde ytterligare några år innan Kung Gustav och lybeckarna kom överens.

Vad man än har för bild av Gustav Vasa – landsfader och eller tyrann – kan konstateras att han som regent lade de första grundstenarna för det Sverige vi har idag.
– befriade Sverige
– bröt upp Kalmarunionen – en union mellan kungarikena Danmark, Norge och Sverige. Unionen bildades i Kalmar 1397 under drottning Margaretas ledning
– införde arvriket – Sverige var tidigare ett valrike
– införde den Augsburgska bekännelsen – den evangelisk-
lutherska kyrkans bekännelseskrifter – protestantismen

Vi är nu framme vid den 6 juni, dagen då valet ägde rum i och utanför domen.
Mer om valet får ni till livs i kvällens föreställning kl. 19.00 i skuggan av domen då Vasaspelet har premiär.

Prolog
Samtidigt var kung Gustav en enväldig härskare i Machiavellisk anda precis som alla härskare runt om i Europa var under 1500-talet.
Stockholm befriades till slut den 27 juni 1523. Kung Gustav gjorde sitt intåg i Stockholm den 24 juni 1523 men det dröjde till januari 1528 innan ha kröntes i Uppsala domkyrka.

Bertil Stensgård

Tags:

Comments are closed