Categories:

JanE Johan D-1

I en fullsatt domkyrka och med en lysande ciceron i biskop Johan Dahlman fick vi lyssna till en både allvarlig och inspirerande Jan Eliasson som talade om Hot och hopp i en osäker värld, arrangerad av Gustav Vasa-föreningen i Strängnäs.

Domprost Christofer Lundgren hade vänligen gett föreningen möjlighet att använda domen för detta ändamål.

Jan Eliasson talade om fyra stora hot i dagens värld:

Hotet

Kärnkraft som inte varit på agendan på länge men med tanke på Nordkoreas aktivitet och det uppsagda Iranavtalet så är det en faktor att inte helt bortse ifrån och som måste hanteras genom samtal och diplomati.

Äntligen stod "diplomaten" i predikstolen.

”Äntligen stod ’diplomaten’ i predikstolen.”

Medlingsuppdraget mellan parter har idag blivit svårare p g a att etniska och religiösa faktorer fått ett större inflytande och därmed ökat det känslomässiga engagemanget. Det är också fler inblandade parter både regionalt och internationellt som exempel Syrien där ett tiotal grupper deltagit i striderna och flera stormakter varit inblandade och nyttjat sitt veto i FN.

Miljö och klimatfrågan som vi måste ta på allvar om vi inte börjar genomföra plan A så är det svårt att se en plan B då det inte finns en planet B.

Den ton av bitterhet som finns i det offentliga samtalet och mellan människor på nätet, en uppdelning i vi och dom där det är lätt att tappa bort den gemensamma värdegrund vi byggt vårt samhälle på. Motsättningar som är ett reellt hot mot demokratin.

Hoppet

Kvinnor och flickor på jämställd bas i allt fler länder politiskt och utbildningsmässigt

Unga människor, vi behöver värna om deras framtid men också arbeta för och med dem i många olika sammanhang så att de har möjligheten att ta över en bra värld.

Kunskapskällan i den nya teknologin, främja forskning och vetenskap i internationellt samarbete på många plan. Det finns ingen fred utan utveckling och ingen utveckling utan fred och med full acceptans för mänskliga fri och rättigheter Tillsammans ingen kan göra allt men alla kan göra något. Passion och medkänsla i våra dagliga insatser för ett bättre samhälle för att skapa harmoni och utveckling.

Jan Eliasson citerade några ledande värdeord från nobelpristagaren i litteratur Bertram Russel som kan ta oss långt, kärlek kunskap och förmåga till medkänsla.

Ifrån FN-arbetet tar Jan Eliasson med sig devisen Vi måste se världen som den är och jobba för hur vi vill att den borde vara.

Gustav Vasa föreningens ordförande Bertil Stensgård avtackade Johan Dahlman och Jan Eliasson och övriga deltagare under lättsamma former med en liten staty av Strängnäs skyddshelgon Paulus och Petrus samt Oratoriekören under ledning av Torvald Johansson samt de fyra gymnasisterna som ställt frågor till Jan Eliasson.

Monika Bertilsson

Tags:

Comments are closed