Hot och hopp i en osäker värld

JanE

Jan Eliasson gästar Gustav Vasa-föreningen och Strängnäs domkyrka den 31 maj kl. 17:30

Programmet i domkyrkan inleds med att delar av Oratoriekören under ledning av Torvald Johansson bl.a. framför Strängnäskompositören Dag Lundins tonsättning av biskop Thomas Frihetssång.

Jan Eliasson framför sitt anförande Hot och hopp i en osäker värld, som avslutas med att elever från Europaskolan och Thomasgymnasiet får möjlighet att ställa frågor till Jan Eliasson.

Tags:

Comments are closed