Categories:

Hösten 2015 tog Jürgen Lüdtke initiativet till ett öppet möte på Multeum för att diskutera ett Gustav Vasa-museum och nu är vi i mål. Onsdagen den 19 april 2017 konstituerade vi föreningen.

JonasJDen 4 maj 2017 håller föreningen sitt första öppna årsmöte kl. 18:30 i Djäknehallen.
Biskop emeritus Jonas Jonson kåserar över reformationen i Strängnäs.
Varmt välkomna!

Kortfattat kan föreningens målsättning sammanfattas i följande punkter:

  • Det historiska rummet: en tidsresa i Strängnäs och Sveriges historia under framförallt 1500- och 1600-talet: attraktivt och interaktivt museum. Det skall vara tillgängligt för besöksnäringen året runt och stimulera till återkommande och längre besök och på så sätt tydliggöra både historien och kulturarvet samtidigt som det bidrar till att utveckla kommunen.
  • Vasadagarna: målsättningen är att genomföra en eller ett par årligen återkommande seminarier/seminariedagar med en mycket bred agenda ämnesmässigt för att öka kunskaperna om och stimulera intresset för den historiska utvecklingen och öka förståelsen för Sverige och världen igår, idag och imorgon. Vår förhoppning är att i denna del utveckla samarbetet med Strängnäs stift och domkyrkoförsamling, Strängnäs kommun och Thomasgymnasiet, Europaskolan och med Uppsala och Stockholms universitet, föreningar (Hembygds-föreningar, Katedralens vänner, Humanistiska, Mitt Strängnäs med flera).
  • Nationaldagen: tydliggöra dagens betydelse för framväxten och enandet av Sverige, demokratins framväxt fr.o.m. 1809 års regeringsform (6 juni), tryckfrihetsförordningen (250 år i år), mänskliga rättigheter samt utveckla dagen till lite av en gastronomisk upplevelse med utgångspunkt från de lokala producenterna av mat och dryck.

Styrelsen hälsar ALLA varmt välkomna.

Föreningens interimsstyrelse:
Bertil Stensgård, ordf.
Jürgen Lüdtke, sekr.
Aestan Orstadius, kassör
Anders Frisk, ledamot
Birgitta Wrede, ledamot
Monika Eriksson Bertilsson, ledamot
Karl Åke Borg, ledamot

Resurspersoner:
Per-Olof Berg
Håkan Plith
Anders Johansson

Tags:

Comments are closed