Warning: The magic method Hugeit_Slider::__sleep() must have public visibility in /customers/0/8/3/gustavvasa.se/httpd.www/wp-content/plugins/slider-image/slider.php on line 212 Warning: The magic method Hugeit_Slider::__wakeup() must have public visibility in /customers/0/8/3/gustavvasa.se/httpd.www/wp-content/plugins/slider-image/slider.php on line 214 Årsmöte i föreningen den 9 mars kl. 18.00 i Djäknehallen – Gustav Vasa-föreningen

Categories:

Föredragningslista Gustav Vasa-föreningens årsmöte 2020-03-09 avseende 2019

 1. Öppnade
 2. Val av ordf. för årsmötet
 3. Val av sekr. för årsmötet
 4. Val av justeringsman tillika rösträknare att jämte ordf. justera dagens protokoll
 5. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
 6. Godkännande av föredragningslista
 7. Verksamhetsberättelse 2019
 8. Bokslut 2019
 9. Revisionsberättelse 2019
 10. Ansvarsfrihet 2019
 11. Förslag till ändring av stadgar
 12. Verksamhetsplan 2020, budget 2020
 13. Antal styrelseledamöter
 14. Val av ordf. för föreningen
 15. Val av ledamöter på 2 år respektive på 1 år
 16. Val av två revisorer
 17. Val av valberedning tre personer varav en sammankallande
 18. Fastställande av medlemsavgift, föreslås oförändrad – 100 kr/person; 150 kr/familj; 250 kr/förening; 1 000 kr/företag
 19. Resurspersoner – information
 20. Övriga frågor
 21. Avslutande

Styrelse 2019

Monika Eriksson Bertilsson, ordf. 1 år, 2019
Karl-Åke Borg, sekr. 1 år 2019
Aestan Orstadius, kassör, vald t o m 2020
Ingegerd Lusensky, ledamot, 2 år fr 2018
Jürgen Lüdtke, ledamot, vald t o m 2020
Gerard Dee Geer vald t o m 2020

Samuel Hedlund – avsagt sig uppdraget under året

Valberedning:
Håkan Bertilsson, sammankallande
Vakant
Vakant

Revisorer:
Olle Swedman
Lars Hullberg

Resurspersoner:
Per-Olof Berg, Håkan Plith, Jan Brandt, Bertil Stensgård

Handlingar

Verksamhetsberättelse 2019

Stadgar förslag årsmötet 2020 slutligt

Årsbokslut

Årsbokslut 2019, Gustav Vasa-föreningen

Tags:

Comments are closed