Categories:

Så här på årets sista skälvande timmar kan det vara lämpligt att dels summera det gångna året men framförallt att blicka fram mot 2018.

2017 var ett händelserikt år då Gustav Vasa-projektet övergick till att bli en ideell förening – Gustav Vasa-Föreningen – med tre verksamhetsdelar:

  • Det historiska rummet – En tidsresa i Strängnäs och Sveriges historia under framförallt 1500- och 1600-talet från Gustav Vasas far t.o.m drottning Kristinas bortgång i Rom
  • Vasadagarna – ett par årligen återkommande seminarier/seminariedagar med en mycket bred agenda ämnesmässigt
  • Nationaldagen – Tydliggöra framväxten och enandet av Sverige, demokratins framväxt, yttrande- och tryckfriheten samt mänskliga rättigheter.

Föreningen bildades den 4 maj. I anslutning till bildandet höll biskop emeritus Jonas Jonson ett mycket uppskattat kåseri med rubriken ”Reformationen i Strängnäs.
Redan den 20 maj presenterade föreningen sig på Kultur 17 och den 6 juni svarade föreningen för demokratitalet i Ugglas Park.
Den 19 aug. var det aktivitet hela dagen, först deltagande i Mälardagen och på eftermiddagen föreningens första seminarium i en fullsatt Djäknehall med professor Dick Harrison som huvudtalare under rubriken ”Strängnäs – kungarna och makten”.
Årets sista aktivitet var höstmötet den 28 nov. där rektor Thomas Axelsson initierat och livfullt redogjorde för höstens stora och internationella militärövning Aurora 17.

Men allt detta är historia, nu blickar vi framåt och i första hand mot 2018.
Föreningens årsmöte går av stapeln onsdagen den 21 mars med domprost Christofer Lundgren som informerar om den pågående arkitekttävlingen gällande domkyrkan.

Pressbild

Jan Eliasson Pressbild

Den 31 maj blir det åter dags för Vasadagarna att genomföra ett seminarium. Denna gång med f.d. vice generalsekreteraren i FN Jan Eliasson.
Vad hösten kommer att innehålla är ännu inte riktigt klart men information kommer ”löpande” att presenteras på föreningens hemsida: www.gustavvasa.se och Facebooksida: Gustav Vasa Föreningen.

Alla medlemmar och intresserade önskas ett riktigt GOTT NYTT VASA-ÅR

Styrelsen

Tags:

Comments are closed