Klicka här för att läsa förstudien: Förstudie om Strängnäs historia