Categories:

Bästa medlem i Gustav Vasa föreningen

 

Ändring kallelse till årsmötet, tid och plats

 

Vi hade hoppats att restriktionerna från FHM skulle ändras från 8 deltagare till fler, vid utomhusvistelse, men så har tyvärr inte blivit fallet, varför årsmötet för Gustav Vasa föreningen ändras till

 

22 mars kl 18:00 via ZOOM

 

Vi kommer att skicka er följande handlingar i god tid ev synpunkter eller motioner skickas till bertilsson10@telia.com

Handlingar kommer också att finnas på vår hemsida www.gustavvasa.se

  • Dagordning för årsmötet
  • Verksamhetsberättelse 2020
  • Årsbokslut 2020
  • Revisionsberättelse
  • Valberedningens förslag
  • Förslag till budget 2021och verksamhetsplan

 

Vi kommer att skicka instruktion hur du anmäler dig för att delta och hur du kopplar upp dig via en länk veckan innan.

 

Bästa hälsningar

Monika Eriksson Bertilsson

Ordförande

Tags:

Comments are closed