Nedan länkar till protokoll och bilagor

Protokoll Årsmöte 2021-03-22
Bilaga 1 Röstlängd 2021-03-22
Bilaga 2 Verksamhetsberättelse 2020
Bilaga 3 Årsbokslut 2020
bilaga 4 Revisionsberättelse 2020