Categories:


Eleverna på Euroaskolan, från vänster; Agnes, Johanna, Wilma och Moa

Föreningen är mycket glad över att få presentera årets föredragningar av Europaskolans elever med historiskt tema.

Vi samarbetar med Europaskolans historielärare Gunnar Elworth, och samarbetet syftar till att några av de bästa uppsatserna redovisas publikt i Djäknehallen. Publiken är intresserade historievänner, föräldrar, klasskamrater och lärare. Aktiviteten är öppen för alla intresserade och marknadsförs av både Gustav Vasa föreningen och Europaskolan.

I år redogjorde 4 kvinnliga elever om 3 viktiga kvinnliga historiska personer och deras livsöden.

Den heliga Birgitta av Agnes Wiik och Johanna Carlsson

Drottning Katarina Jagellonica av Wilma Bäck

Drottning Kristina av Moa Jansson

Föredragen var intressanta med en röd tråd i den katolska övertygelsen under en 400 års period både före och efter reformationen. Framförandet var utmärkt av alla elever och vi kan konstatera att både innehållet i berättelserna och deras sätt att framföra sina uppsatser på visar att den pedagogiska insatsen på Europaskolan fungerar väl.

Föreningens ordförande överlämnade var sin historiebok som tack, om Carl IX skriven av Erik Petersson, som för några veckor sedan höll ett föredrag om Christian II på Multeum.

Uppsatserna kommer att presenteras på hemsidan.

Tags:

Comments are closed