Categories:

Strängnästrakten – före och efter Gustav Vasa
Publiceras i BTJ-häftet nr 4, 2023.
Lektör Christer Olsson

Recension
Boken Strängnästrakten – före och efter Gustav Vasa är utgiven av Gustav Vasaföreningen i Strängnäs.
Föreningens syfte är att med Gustav Vasa som varumärke lyfta fram besöksnäringen i hela Södermanland med särskild inriktning mot Strängnäs. Denna livaktiga förening arbetar bl.a. med föreningslivet och skolan. Bokens projektledning har varit Jan-Erik Ander och Aestan Orstadius.

Alla delar av kommunen beskrivs i denna annorlunda historiebok. Läsaren får förslag på många intressanta platser att besöka med exempel på vandrings- och cykelleder. I boken medverkar ett tjugotal personer som har kunskap inom olika områden. Detta gör att den breda inriktningen får en allsidig och gedigen belysning. Denna mångsidiga historia, med ett stort antal kortare texter och ett slösande rikt bildmaterial, visar på betydelsefulla händelser fram till nutid som förklaras i uppslag på uppslag i så kallade lexivisioner. Läsningen är intresseväckande med många exempel på såväl kända som mindre kända personer samt redogörelser för ett stort antal intressanta byggnader. Flera tematiska studier samt beskrivningar av dagens Strängnäs kompletterar framställningen.

Kombinationen av historia och geografi med en utmärkt layout lockar såväl till läsning som till besök. Denna lättillgängliga bok vänder sig till en bred historieintresserad allmänhet. En käll- och litteraturförteckning med hänvisning till internetadresser stimulerar intresset.
Helhetsbetyg: 5.

Tags:

Comments are closed