Categories:

Mötet inleddes med en kort presentation av föreningens tre ”ben”, Historiska rummet, Vasadagarna och Nationaldagen/Demokratin samt en titt på programmet för 2018 då bl.a. Jan Eliasson den 31 maj besöker föreningen.

Tomas-Axelsson-199x300Därefter redogjorde Thomas Axelsson, chef för 4:e Hemvärnsbataljonen, på ett intressant och spännande sätt för höstens stora militärövning Aurora 17, som till stora delar ägde rum i Sörmland. Han inledde med en översiktlig redogörelse allt från ankomsten av de utländska enheterna, exv. amerikanarnas ankomst och landstigning i Göteborg, uppmarscherna till övningsområdet samt en strategis redovisning av hela övningsområdet som även inkluderade Gotland.

Thomas gjorde även en kort beskrivning av försvarsmakten status idag jämfört med tidigare och konstaterade att det under de senaste decennierna har skett en remarkabel neddragning för armen, marinen och flygvapnet. Därefter blev det en fyllig och delvis detaljerad redogörelse för Hemvärnsbataljonens insatser i Sörmland under den totalt tre veckor långa övningen, från mobilisering till avrustning. Thomas avslutade med bedömningen att nästa ofredstid inte blir ett traditionellt krig utan ett cyberkrig. Det räcker att attackera och slå ut elförsörjningen för att stora delar av landet blir lamslaget efter bara några dygn varför alla hushåll bör ha en viss beredskap i enlighet med Civilförsvarets anvisningar.

Efter anförandet fick Thomas flera initierade frågor om övningen, Hemvärnsbataljonens ställning inom totalförsvaret, utrustning och utbildning. Thomas berättade avslutningsvis att övningen, tack vare den omfattande och mycket positiva mediabilden, resulterat i ett stort antal intresseansökningar och förfrågningar om ”medlemskap” i bataljonen.

Stort och varmt tack Thomas för den fylliga redogörelsen.

Tags:

Comments are closed