Categories:

Läs artikeln ur Svenska Dagbladet på länken här https://esvd.svd.se/shared/article/engagera-hela-landet-i-firandet-nar-sverige-fyller-500/sAW2Nn86

Categories:

Klicka här för att komma till sidan om utställningen i Resecentrum och Präntaren!

Categories:

Nedan länkar till protokoll och bilagor Protokoll Årsmöte 2021-03-22Bilaga 1 Röstlängd 2021-03-22Bilaga 2 Verksamhetsberättelse 2020Bilaga 3 Årsbokslut 2020bilaga 4 Revisionsberättelse 2020

Categories:

Bästa medlem, Välkommen att delta på Gustav Vasa föreningens årsmöte måndagen den 22 mars kl 18:00 via ZOOM. Om du vill delta anmäl dig senast 18 mars till bertilsson10@telia.com så kommer du att få en länk via mail […]

Categories:

Nu är vår utställning om Strängnäs historiska besöksmål och Strängnäs i nutid avtäckt på resecentrum, nedre botten, välkomna att gå förbi och kika på er promenad. Det kommer om några veckor att finnas något motsvarande i ett av […]

Categories:

Bästa medlem i Gustav Vasa föreningen   Ändring kallelse till årsmötet, tid och plats   Vi hade hoppats att restriktionerna från FHM skulle ändras från 8 deltagare till fler, vid utomhusvistelse, men så har tyvärr inte blivit fallet, […]

Categories:

Kallelse till Gustav Vasas årsmöte Coronasäkert, 1 mars kl 18:00 2021 vid gamla vattenverket Visholmen i Strängnäs. Sedvanliga årsmötesförhandlingar, inget föredrag men lite information om vårt arbete med utställning om historiska besöksmål i Strängnäs kommun och en vision […]