i Strängnäs

Kategori: Föredrag Sida 2 av 3

Vasadag den 6 november

Alla tiders Axel – föredrag i Jäders kyrka

Alla tiders Axel! Slutsålt!!!

Det är Gunnar Wetterbergs egen rubrik på det föredrag han ska hålla i Jäders kyrka den 13 oktober kl 15:00.

Nu kan du köpa biljett genom att sätta in biljettpriset 100 sek på vårt BG 5100-3473 eller Swish 123 084 92 81, ange/skicka mailadress så att vi kan skicka dig det antal biljetter du betalar för. Skriv ut biljetterna och ta med till föredraget.

Du kan skicka mailadress till aestan@orstadius.com eller bertilsson10@telia.com alternativt ange på inbetalningen.

Det är samma pris för både medlem och icke medlem eftersom det är ett samarrangemang med kunskapsturism Kafjärden, (annan info har förekommit och ska rättas).

Annonsering kommer att ske så trygga din biljett snarast.

Bästa hälsningar
Monika Eriksson Bertilsson
Ordförande
Gustav Vasa-föreningen

Föredrag under Vasaveckorna

Lyckad EU-information – Vasa dag 7 maj

Föreningen genomförde i samarbete med Europaskolan en föreläsning med Therese Dormisch informationschef på EU kommissionens Sverigekontor och Hanna Stenegren som arbetet som politisk sakkunnig för miljö, klimat forskning och energi åt svenska europaparlamentariker i Bryssel.

Många elever deltog och de fick möjlighet att bevisa sina kunskaper och ställa frågor och ett antal medlemmar från föreningen var självklart också där.

De avtackades med ett minnesmynt av valet av Gustav Eriksson Vasa till kung, tillverkat av Nils Bertil Malmberg i Strängnäs.

Therese Dormisch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanna Stenegren

 

Vasadag den 7 maj

Tiden före kungavalet 1523

Tisdagen den 5 mars, på årets första Vasadag, tog Gerard De Geer med oss med på en spännande resa under åren före 1523 tillsammans med bl.a. Gustav Eriksson, Kristian II, Sören Norrby och Berend von Melen. Gerard började sin exposé redan 1512 och gav en initierad bild av situationen runt om i Europa med inbyggda politiska och religiösa spänningar och fortsatte specifikt med motsättningarna inom Kalmarunionen samt mellan Danmark – Hansan – Sverige där det utspelade sig starka motsättningar av maktpolitisk och ekonomisk karaktär. Han tog även upp situationen nere i Europa, Habsburgarna, Turkarna stod utanför Wien, Polen, Litauen, Tyska Orden i Baltikum, Rysslands expansion.

Vasadag om Drottningkungen – Drottning Kristina

Drottning Kristina var och är en av Sveriges mest internationellt kända och namnkunniga personer. Hon var en europeisk storhet redan under sin levnad.

imageDen 4 okt. genomförde föreningen med författaren Kristina Sjögren en intressant
och spännande afton där författaren på ett mycket inspirerande och personligt
sätt berättade om drottning Kristina med utgångspunkt från sin roman
Drottningkungen – Drottning Kristina.
Berättelsen tog sin början med Gustav II Adolfs bortgång i Lützen den 6 nov. 1632.
Kungens död innebar att Kristina vid 6 års ålder ärvde tronen, men det dröjde fram till hennes 18-årsdag innan hon blev regerande drottning. Under den perioden styrdes Sverige av en förmyndarregering med rikskanslern Axel Oxenstierna i spetsen. På Gustav II Adolfs begäran fick Kristina samma omfattande uppfostran och utbildning som på den tiden vederfors prinsar. Hennes far gjorde alltså i detta fall ingen skillnad på prins och prinsessa.
Kristina var intelligent och mycket ambitiös, lärde sig flera språk, blev en duktig realpolitiker, lärde sig behärska maktspelet samt blev en duktig ryttare och fäktare. Vid faders bortgång isolerades Kristina från sin moder, vilket troligen i hög grad kom att påverka den omyndiga drottningen under många år. Författaren redogjorde livfullt för utvecklingen av drottningens relationer med rikskanslern fram till abdikationen 1656.
Sammanfattningsvis konstateras att det var ett mycket uppskattat anförande som Kristina Sjögren höll. Det visade sig inte minst genom den livliga frågestund som avslutade mötet.

Kvinnokungen – drottning Kristina

Kristina

Bertils tal på nationaldagen

BertilSDen 6 juni höll Gustav Vasa-föreningen ett kort anförande på Gyllenhjelmstorget. Anförandet inleddes med en kort redogörelse för föreningens verksamhet och målsättning.
Föreningen verksamhet står på tre benen:
– Det historiska rummet – en tidsresa i Strängnäs och Sveriges
historia under 1500 och 1600-talen
– Vasadagarna – ett par årligen återkommande seminarier: Dick
Harrison som sensommaren 2017 i Djäknehallen talade om
”Strängnäs, kungarna och makten” resp. Jan Eliasson som den 31
maj i Strängnäs domkyrka talade om ”Hot och Hopp i en Osäker
Värld”.
– Nationaldagen – Tydliggöra dagens betydelse för framväxten och
enandet av Sverige samt den demokratiska utvecklingen.

Fortsättningen av anförandet redovisade grunderna varför vi firar för nationaldag just den 6 juni.

Succé i en fullsatt domkyrka

JanE Johan D-1

I en fullsatt domkyrka och med en lysande ciceron i biskop Johan Dahlman fick vi lyssna till en både allvarlig och inspirerande Jan Eliasson som talade om Hot och hopp i en osäker värld, arrangerad av Gustav Vasa-föreningen i Strängnäs.

Domprost Christofer Lundgren hade vänligen gett föreningen möjlighet att använda domen för detta ändamål.

Jan Eliasson talade om fyra stora hot i dagens värld:

Hotet

Kärnkraft som inte varit på agendan på länge men med tanke på Nordkoreas aktivitet och det uppsagda Iranavtalet så är det en faktor att inte helt bortse ifrån och som måste hanteras genom samtal och diplomati.

Äntligen stod "diplomaten" i predikstolen.

”Äntligen stod ’diplomaten’ i predikstolen.”

Medlingsuppdraget mellan parter har idag blivit svårare p g a att etniska och religiösa faktorer fått ett större inflytande och därmed ökat det känslomässiga engagemanget. Det är också fler inblandade parter både regionalt och internationellt som exempel Syrien där ett tiotal grupper deltagit i striderna och flera stormakter varit inblandade och nyttjat sitt veto i FN.

Miljö och klimatfrågan som vi måste ta på allvar om vi inte börjar genomföra plan A så är det svårt att se en plan B då det inte finns en planet B.

Den ton av bitterhet som finns i det offentliga samtalet och mellan människor på nätet, en uppdelning i vi och dom där det är lätt att tappa bort den gemensamma värdegrund vi byggt vårt samhälle på. Motsättningar som är ett reellt hot mot demokratin.

Sida 2 av 3

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén