Gustav Vasa-föreningen

i Strängnäs

Kategori: Föredrag (Sida 2 av 2)

Vasadag den 7 maj

Tiden före kungavalet 1523

Tisdagen den 5 mars, på årets första Vasadag, tog Gerard De Geer med oss med på en spännande resa under åren före 1523 tillsammans med bl.a. Gustav Eriksson, Kristian II, Sören Norrby och Berend von Melen. Gerard började sin exposé redan 1512 och gav en initierad bild av situationen runt om i Europa med inbyggda politiska och religiösa spänningar och fortsatte specifikt med motsättningarna inom Kalmarunionen samt mellan Danmark – Hansan – Sverige där det utspelade sig starka motsättningar av maktpolitisk och ekonomisk karaktär. Han tog även upp situationen nere i Europa, Habsburgarna, Turkarna stod utanför Wien, Polen, Litauen, Tyska Orden i Baltikum, Rysslands expansion.

Läs mer

Vasadag om Drottningkungen – Drottning Kristina

Drottning Kristina var och är en av Sveriges mest internationellt kända och namnkunniga personer. Hon var en europeisk storhet redan under sin levnad.

imageDen 4 okt. genomförde föreningen med författaren Kristina Sjögren en intressant
och spännande afton där författaren på ett mycket inspirerande och personligt
sätt berättade om drottning Kristina med utgångspunkt från sin roman
Drottningkungen – Drottning Kristina.
Berättelsen tog sin början med Gustav II Adolfs bortgång i Lützen den 6 nov. 1632.
Kungens död innebar att Kristina vid 6 års ålder ärvde tronen, men det dröjde fram till hennes 18-årsdag innan hon blev regerande drottning. Under den perioden styrdes Sverige av en förmyndarregering med rikskanslern Axel Oxenstierna i spetsen. På Gustav II Adolfs begäran fick Kristina samma omfattande uppfostran och utbildning som på den tiden vederfors prinsar. Hennes far gjorde alltså i detta fall ingen skillnad på prins och prinsessa.
Kristina var intelligent och mycket ambitiös, lärde sig flera språk, blev en duktig realpolitiker, lärde sig behärska maktspelet samt blev en duktig ryttare och fäktare. Vid faders bortgång isolerades Kristina från sin moder, vilket troligen i hög grad kom att påverka den omyndiga drottningen under många år. Författaren redogjorde livfullt för utvecklingen av drottningens relationer med rikskanslern fram till abdikationen 1656.
Sammanfattningsvis konstateras att det var ett mycket uppskattat anförande som Kristina Sjögren höll. Det visade sig inte minst genom den livliga frågestund som avslutade mötet.

Kvinnokungen – drottning Kristina

Kristina

Bertils tal på nationaldagen

BertilSDen 6 juni höll Gustav Vasa-föreningen ett kort anförande på Gyllenhjelmstorget. Anförandet inleddes med en kort redogörelse för föreningens verksamhet och målsättning.
Föreningen verksamhet står på tre benen:
– Det historiska rummet – en tidsresa i Strängnäs och Sveriges
historia under 1500 och 1600-talen
– Vasadagarna – ett par årligen återkommande seminarier: Dick
Harrison som sensommaren 2017 i Djäknehallen talade om
”Strängnäs, kungarna och makten” resp. Jan Eliasson som den 31
maj i Strängnäs domkyrka talade om ”Hot och Hopp i en Osäker
Värld”.
– Nationaldagen – Tydliggöra dagens betydelse för framväxten och
enandet av Sverige samt den demokratiska utvecklingen.

Fortsättningen av anförandet redovisade grunderna varför vi firar för nationaldag just den 6 juni.

Läs mer

Succé i en fullsatt domkyrka

JanE Johan D-1

I en fullsatt domkyrka och med en lysande ciceron i biskop Johan Dahlman fick vi lyssna till en både allvarlig och inspirerande Jan Eliasson som talade om Hot och hopp i en osäker värld, arrangerad av Gustav Vasa-föreningen i Strängnäs.

Domprost Christofer Lundgren hade vänligen gett föreningen möjlighet att använda domen för detta ändamål.

Jan Eliasson talade om fyra stora hot i dagens värld:

Hotet

Kärnkraft som inte varit på agendan på länge men med tanke på Nordkoreas aktivitet och det uppsagda Iranavtalet så är det en faktor att inte helt bortse ifrån och som måste hanteras genom samtal och diplomati.

Äntligen stod "diplomaten" i predikstolen.

“Äntligen stod ‘diplomaten’ i predikstolen.”

Medlingsuppdraget mellan parter har idag blivit svårare p g a att etniska och religiösa faktorer fått ett större inflytande och därmed ökat det känslomässiga engagemanget. Det är också fler inblandade parter både regionalt och internationellt som exempel Syrien där ett tiotal grupper deltagit i striderna och flera stormakter varit inblandade och nyttjat sitt veto i FN.

Miljö och klimatfrågan som vi måste ta på allvar om vi inte börjar genomföra plan A så är det svårt att se en plan B då det inte finns en planet B.

Den ton av bitterhet som finns i det offentliga samtalet och mellan människor på nätet, en uppdelning i vi och dom där det är lätt att tappa bort den gemensamma värdegrund vi byggt vårt samhälle på. Motsättningar som är ett reellt hot mot demokratin.

Läs mer

Jan Eliasson i Strängnäs domkyrka

Hot och hopp i en osäker värld

JanE

Jan Eliasson gästar Gustav Vasa-föreningen och Strängnäs domkyrka den 31 maj kl. 17:30

Programmet i domkyrkan inleds med att delar av Oratoriekören under ledning av Torvald Johansson bl.a. framför Strängnäskompositören Dag Lundins tonsättning av biskop Thomas Frihetssång.

Jan Eliasson framför sitt anförande Hot och hopp i en osäker värld, som avslutas med att elever från Europaskolan och Thomasgymnasiet får möjlighet att ställa frågor till Jan Eliasson.

Höstmöte Djäknehallen den 28 nov. 2017

Mötet inleddes med en kort presentation av föreningens tre ”ben”, Historiska rummet, Vasadagarna och Nationaldagen/Demokratin samt en titt på programmet för 2018 då bl.a. Jan Eliasson den 31 maj besöker föreningen.

Tomas-Axelsson-199x300Därefter redogjorde Thomas Axelsson, chef för 4:e Hemvärnsbataljonen, på ett intressant och spännande sätt för höstens stora militärövning Aurora 17, som till stora delar ägde rum i Sörmland. Han inledde med en översiktlig redogörelse allt från ankomsten av de utländska enheterna, exv. amerikanarnas ankomst och landstigning i Göteborg, uppmarscherna till övningsområdet samt en strategis redovisning av hela övningsområdet som även inkluderade Gotland.

Läs mer

Dick Harrison och Charlotta Huldt i Djäknehallen – film

Intressanta och lidelsefulla föredrag i Djäknehallen

Dick Harrison

Dick Harrison

Dick Harrison berättade lidelsefullt om Strängnäs, kungarna och makten på Gustav Vasa-Föreningens premiärseminarium den 19 aug. 2017 i Djäknehallen.
Han inledde med slaget vid Eldsund 1457 kung Karl Knutsson och ärkebiskop Jöns Bengtsson Oxenstierna. Kungen och ärkebiskopen drabbade samman tidigt på morgonen den 10 feb. Kungen sårades och flydde mot Stockholm men ärkebiskopen följde efter och kungen tvingades i exil i Danzig. Redan i mars samma år utropar Jöns Bengtsson sig till riksföreståndare.

Läs mer

Sida 2 av 2

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén