Categories:

Nu kan vi presentera ett nytt datum med Karin Tegenborg Falkdalens och kvinnorna kring Vasatronen. Tisdagen den 10 november kl 18.30 Thomas Arena. Du som har biljett från den inställda föreställningen använder den. Om den som inte kan […]

Categories:

Föredraget med Karin Tegenborg Falkdalen är inställt p.g.a. sjukdom. Föredraget återkommer vid senare tidpunkt.

Categories:

Peder Lamm höll ett mycket inspirerande föredrag om mat och dryck på 1500 talet men han berörde även andra intressanta saker från detta århundrade, klädedräkt, hur vi satt till bords och vårt uppträdande. Den katolska tiden påverkade naturligtvis […]

Categories:

Till våra medlemmar Vi besöker historiska platser i Strängnäs kommun under september 2020   16/9 kl 10:00 Gripsholms slott från utsidan, Jim Sjöberg slottsuppsyningsman berättar Vi samlas vid vallgraven kl 9:50, guidningen startar 10:00, vår ciceron Jim guidar oss […]

Categories:

Föredrag om Johan Adler Salvius Johan Adler Salvius diplomat, riksråd, hovkansler

Categories:

Föredragningslista Gustav Vasa-föreningens årsmöte 2020-03-09 avseende 2019 Öppnade Val av ordf. för årsmötet Val av sekr. för årsmötet Val av justeringsman tillika rösträknare att jämte ordf. justera dagens protokoll Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst Godkännande av föredragningslista […]

Categories:

Kombinationen musikframträdande och föredrag blev ett uppskattat arrangemang. Polska institutet firade tillsammans med och Gustav Vasa-föreningen att det är 450 år sedan Katarina Jagellonica kröntes till Sveriges drottning genom sitt giftermål med Johan III, son till Gustav Vasa.  […]