Categories:

Efter att tv-programmet På Spåret ställt en fråga om Olaus Petris betydelse för Sverige läste vi med glädje Åke Wredéns spalt i Strengnäs Tidning den 23 januari 2017, betitlad ”Två år hos Luther, sex år i Strängnäs” där […]

Categories:

Denna vecka har vi hittills träffats på Jürgens ”kontor”. Med utgångspunkt från möjligheten att digitalisera, VR, historiens förlopp konstaterade vi att Claes Dahlbäck och Räfsnäs är positiva till vår tankegång att visualisera väpnarens besked till Gustav Eriksson Vasa […]

Categories:

Det historiska rummet: en tidsresa i Strängnäs och Sveriges historia under framförallt 1500- och 1600-talet: attraktivt och interaktivt. Det skall vara tillgängligt för besöksnäringen året runt och stimulera till återkommande och längre besök och på så sätt tydliggöra […]

Categories:

I slutet maj lyssnade Jürgen Lüdtke och Bertil Stensgård på ett mycket intressant föredrag om virtual reality på en Rotarylunch. Det hölls av Ricky Helgesson, grundare och VD för företaget Univrses. Vi bokade sedan ett möte med honom […]

Categories:

Vårt mål är att skapa det historiska rummet, en tidsresa i Strängnäs och Sveriges historia under framförallt 1500- och 1600-talet: attraktivt och interaktivt. Det skall vara tillgängligt för besöksnäringen året runt och stimulera till återkommande och längre besök och […]