Categories:

  I en fullsatt domkyrka och med en lysande ciceron i biskop Johan Dahlman fick vi lyssna till en både allvarlig och inspirerande Jan Eliasson som talade om Hot och hopp i en osäker värld, arrangerad av Gustav […]
Hot och hopp i en osäker värld Jan Eliasson gästar Gustav Vasa-föreningen och Strängnäs domkyrka den 31 maj kl. 17:30 Programmet i domkyrkan inleds med att delar av Oratoriekören under ledning av Torvald Johansson bl.a. framför Strängnäskompositören Dag […]

Categories:

Lördagen 19 maj Kultur 18 – Stifta bekantskap med Gustav Vasa Föreningen. Vi finns kontinuerligt runt om i staden och informerar. Vasaveckorna 31 maj – 16 juni – i samarbete med Vasa-spelen. Torsdagen 31 maj Vasadag med Jan […]

Categories:

Gesta Danorum (”Danernas bedrifter”) skrevs av historieskrivaren Saxo Grammaticus som verkade i Danmark under 1100-talet. Förstautgåvan av Gesta Danorum trycktes i Paris år 1514 och finns redan på KB. Verket är i sig en av de viktigaste källorna till […]

Categories:

Onsdagen den 21 mars höll Gustav Vasa-Föreningen sitt årsmöte. Årsmötet inleddes med att ordföranden hälsade alla varmt välkomna samt informerade om föreningens kommande aktiviteter under året. Kommande möte äger rum den 31 maj i domkyrkan då huvudtalare är […]

Categories:

Onsdagen den 21 mars inbjuder Gustav Vasa-föreningen till öppet möte kl. 18.30 i Djäknehallen. Domprost Christoffer Lundgren gästar föreningen och berättar och informerar om utvecklingen på och av domkyrkoberget med tyngdpunkt på den pågående arkitekttävlan. Mötet avslutas med […]

Categories:

”Olaus – krönikespelet” är en dramatisk 1500-talsberättelse om smedsonen Olof Petersson från Örebro och hans liv bland annat i Strängnäs domkyrka.  Spelet är specialskrivet av Ingemar Söderström reformationsåret 2017.

Categories:

Roggebiblioteket Roggeborgen intill Strängnäs domkyrka byggdes ursprungligen som bostad åt biskopen Kort Rogge (d. 1501).  I byggnaden finns idag Roggebiblioteket (Strängnäs stifts- och läroverksbibliotek), som sedan 1968 är en del av Kungliga biblioteket. I Roggeborgen hade Strängnäs gymnasium […]

Categories:

Så här på årets sista skälvande timmar kan det vara lämpligt att dels summera det gångna året men framförallt att blicka fram mot 2018. 2017 var ett händelserikt år då Gustav Vasa-projektet övergick till att bli en ideell […]

Categories:

Strängnäs hade en gång i tiden epitetet skolstaden. Gustav II Adolf beslutade redan 1626, med anledning av ett rådsbeslut under 1610-talet om instiftande av gymnasium i Strängnäs, att återlämna Roggeborgen, som hans farfar Gustav Vasa drog in i […]